Thông tin truyện

Mạc đạo vô tâm

Mạc đạo vô tâm
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Một đời sủng phi, chỉ vì muốn cùng người mà vận mệnh đã sắp đặt tiếp nối lương duyên, mà xuyên đến hiện đại. 

Đã nhìn qua quá nhiều sự biến đổi liên tục của những tranh đấu trong hậu cung. Bây giờ chỉ muốn sống cuộc sống bình thản qua ngày. 

Lần này, cuộc sống rốt cuộc có thể thanh tĩnh.

Dương Quỳnh: "Vì sao những thứ chị biết đến ở cổ đại đều hoàn toàn vô dụng, còn những thứ em biết lại giá trị như vậy."

Khang Phi: "Đây là giá trị của lịch sử. Bổn cung cũng không có cách khác."

loading...
DMCA.com Protection Status