Mãng hoang kỷ

Chương 1820

...

Toàn bộ Thảo Nguyên Thế Giới cũng bắt đầu mãnh liệt, lực lượng vô tận bắt đầu hội tụ, thân thể Kỷ Ninh biến hóa, ý thức của hắn càng nhanh chóng khuếch trương, hoàn toàn khuếch trương đến toàn bộ Hỗn Độn Vũ Trụ, cùng Bản Nguyên vận chuyển Hỗn Độn Vũ Trụ sinh ra đồng cảm. Hỗn Độn Vũ Trụ Bản Nguyên cảm ứng được hắn liền hoan hô vui vẻ.

Không có bất kỳ chống cự, ý thức của Kỷ Ninh liền tự nhiên thẩm thấu vào Hỗn Độn Vũ Trụ Bản Nguyên, tùy thời có thể khống chế luyện hóa.

- Cái này là bộ dáng chính thức của Hỗn Độn Vũ Trụ Bản Nguyên?

Kỷ Ninh say mê.

Đây là Kỷ Ninh ràng quan sát đến toàn cảnh Hỗn Độn Vũ Trụ Bản Nguyên rõ như thế, Bản Nguyên chính là vô số Vĩnh Hằng Chung Cực Chi Đạo cấu thành, như Vĩnh Hằng Chung Cực Kiếm Đạo chỉ là một cái trong đó mà thôi, mặt khác còn có Vĩnh Hằng Chung Cực Nhân Quả Đạo, Vĩnh Hằng Chung Cực Thời Gian Đạo, Vĩnh Hằng Chung Cực Không Gian Đạo, Vĩnh Hằng Chung Cực Thời Không Đạo, Vĩnh Hằng Chung Cực Kim Hành Đạo, Vĩnh Hằng Chung Cực Thủy hành Đạo, Vĩnh Hằng Chung Cực Sinh Tử Đạo, Vĩnh Hằng Chung Cực Ngũ Hành Đạo...

Đều là Vĩnh Hằng Chung Cực Đạo.

Đều tính toán cùng cấp độ, bất quá uy năng có mạnh có yếu.

Chúng hai bên ảnh hưởng lẫn nhau, cũng tạo thành một loại bản năng của Hỗn Độn Vũ Trụ Bản Nguyên! Loại bản năng này, sẽ tự nhiên duy trì Hỗn Độn Vũ Trụ vận chuyển.

- Vạn vật tương sinh, vạn đạo cũng tương sinh.

Hôm nay Kỷ Ninh ngộ ra Chí Tôn Chung Cực Kiếm Đạo, cái gọi là Nhất Đạo Sinh, Vạn Đạo Sinh! Các đạo khác, như Thời Không, Sinh Tử... Kỷ Ninh đều nắm giữ Vĩnh Hằng Chung Cực Chi Đạo. Đây cũng là chỗ lợi hại của Y Da Nhĩ, Y Da Nhĩ am hiểu Quang Minh nhất, nhưng mấy cái còn lại không tính am hiểu cũng đều là Vĩnh Hằng chung cực.

Cho nên mới có thể ở Thời Không lợi dụng vượt qua đám người Kỷ Ninh.

Bất quá hết thảy là công bình.

Muốn trở thành Hỗn Độn Vũ Trụ Chưởng Khống Giả, bình thường phải là Chung Cực Chí Tôn thứ nhất của Hỗn Độn Vũ Trụ này, chỉ có cái thứ nhất, ở dưới không có bất kỳ người chỉ dẫn, một đường vượt mọi chông gai cuối cùng thành tựu mới là khó khăn nhất, cũng là có tư cách nhất. Về phần Chung Cực Chí Tôn thứ hai, đã có chỉ dẫn, độ khó giảm không chỉ gấp mười lần, muốn thành Chưởng Khống Giả... Chỉ có thể xâm lấn Hỗn Độn Vũ Trụ khác, nhưng xâm lấn lại sẽ phải chịu bài xích, một tia Đạo uy cũng lợi dụng không được, vô cùng khó khăn.

- Bản Nguyên, không có ý thức chính thức.

- Mỗi một Đạo, không có hoàn mỹ hợp nhất chính thức.

Kỷ Ninh cảm khái.

Hỗn Độn Vũ Trụ Bản Nguyên, là một mảnh Vĩnh Hằng Chung Cực Chi Đạo.

Kỷ Ninh? Hắn ngoại trừ nắm giữ vô số Vĩnh Hằng Chung Cực Chi Đạo, còn nắm giữ Chí Tôn Chung Cực Kiếm Đạo chính thức hoàn mỹ nhất, ở trên trình độ so sánh với toàn bộ Bản Nguyên là hoàn mỹ, đây mới thực sự là có tư cách luyện hóa Hỗn Độn Vũ Trụ. Giờ phút này Hỗn Độn Vũ Trụ Bản Nguyên hoan hô tung tăng như chim sẻ, nó không có một tia mâu thuẫn, ngược lại chờ mong được Kỷ Ninh luyện hóa.

...

- Động tĩnh thật lớn.

- Làm sao vậy?

Ba Lâm Chí Tôn, Ách Khổng Chí Tôn ở phía xa tĩnh tu đều nhìn về phía Thảo Nguyên Thế Giới, hai người nhìn nhau, lúc này Vượt Qua Thời Không.

Ầm ầm....

Năng lượng vô tận mãnh liệt hội tụ, những năng lượng này cải tạo lấy thân thể Kỷ Ninh, để cho Tâm Chi Thế Giới của Kỷ Ninh diễn biến.

Ba Lâm, Ách Khổng đều không thể thấy Kỷ Ninh ở trung tâm vòng xoáy năng lượng.

- Lực lượng khởi động mãnh liệt như thế, ta cho tới bây giờ còn không có cảm thụ qua, cảm giác phảng phất như toàn bộ lực lượng Bản Nguyên đều chảy ngược.

Ba Lâm thán phục vui mừng nói.

- Xem ra Bắc Minh muốn đột phá đến Chung Cực Chí Tôn rồi.

- Ha ha, đích thị là đột phá đến Chung Cực Chí Tôn, nếu không ở đâu có động tĩnh lớn như vậy.

Ách Khổng cũng kích động.

- Thật tốt quá, văn minh của chúng ta rốt cục sinh ra Hỗn Độn Vũ Trụ Chưởng Khống Giả thuộc về chúng ta rồi, như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn không bị xâm lấn nữa.

Trong năm tháng dài dằng dặc một mực bao phủ uy hiếp bị xâm lấn diệt tuyệt, làm cho bọn hắn quá mệt mỏi, cho dù đánh lui Tây Tư tộc, nếu như không có Hỗn Độn Vũ Trụ Chưởng Khống Giả thuộc về mình, tương lai chỉ sợ còn sẽ có văn minh khác xâm lấn.

Chỉ có sinh ra Hỗn Độn Vũ Trụ Chưởng Khống Giả, mới chính thức một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

- Cuối cùng thành công, Hồng Nhiên huynh, Mô Cốc huynh, Đế Thạch, Thiên Thực, các ngươi đều thấy được không?

Ba Lâm thì thào tự nói.

...

Ý thức của Kỷ Ninh quan sát Hỗn Độn Vũ Trụ Bản Nguyên, đồng thời cũng cùng toàn bộ Hỗn Độn Vũ Trụ phù hợp, Hỗn Độn Vũ Trụ rộng lớn, mỗi một chỗ đều ở dưới sự cảm ứng của Kỷ Ninh, cho nên thời điểm Y Da Nhĩ tiến vào Hỗn Độn Vũ Trụ, Vượt Qua Thời Không đi tới Thảo Nguyên Thế Giới, Kỷ Ninh liền lập tức cảm ứng được.

- Y Da Nhĩ nhanh như vậy liền đến? Nhìn ánh mắt, khí thế của hắn, một bộ muốn liều mạng, xem ra có chỗ dựa dốc sức liều mạng vào rồi.

Kỷ Ninh quan sát Y Da Nhĩ.

Dùng thực lực của hắn hôm nay, cho dù không khống chế Hỗn Độn Vũ Trụ, chỉ là lực lượng Chung Cực Chí Tôn, điều động Đạo uy, cũng có thể đơn giản diệt sát Y Da Nhĩ!

- Trước luyện hóa a.

Y Da Nhĩ đã tiến vào Hỗn Độn Vũ Trụ, liền không có khả năng lại chạy thoát rồi.

Xôn xao.

Ý thức của Kỷ Ninh có thể tiến nhập Hỗn Độn Vũ Trụ Bản Nguyên, bắt đầu luyện hóa toàn bộ Bản Nguyên.

Không có chút ngăn trở nào, hết thảy thuận lý thành chương.

- Ầm ầm....

Bên trong Bản Nguyên tự nhiên vận hành các đại đạo, cũng đã xảy ra cải biến, bọn hắn vốn là dựa vào hai bên ảnh hưởng vận chuyển. Nhưng bây giờ theo Kỷ Ninh luyện hóa, hết thảy theo tâm ý của Kỷ Ninh biến hóa, tất cả Vĩnh Hằng Chung Cực Chi Đạo bắt đầu vờn quanh lấy Chí Tôn Chung Cực Kiếm Đạo vận chuyển.

Ầm ầm.....

Chí Tôn Chung Cực Kiếm Đạo, là căn cơ mới của toàn bộ Hỗn Độn Vũ Trụ, vạn đạo làm phụ, giờ khắc này, toàn bộ Hỗn Độn Vũ Trụ liền có Hồn.

Kỷ Ninh trên Thảo Nguyên Thế Giới cũng đứng dậy, cất bước liền đến trong Hỗn Độn Vũ Trụ Bản Nguyên.

...

Trong không gian vô tận, trên thiên thạch nổi lơ lửng, trong nhà gỗ, một thân ảnh gầy gò đi ra, làn da hắn ngăm đen, đầu sinh sừng trâu, một bộ áo bào xanh. Một đôi mắt tĩnh mịch khó dò xa xa nhìn về phía Hỗn Độn Vũ Trụ của đám người Kỷ Ninh.

Mặt mũi của hắn tràn đầy khiếp sợ.

- Cái này...

Có thể rõ ràng thấy.&
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 1 lượt.

Powered by itsuamaytinh.com

loading...
DMCA.com Protection Status