Người cầm quyền

Chương 702: Văn phòng Trung ương gọi điện tới


Hàn Đông cũng tin rằng, cho dù hiệu quả không phải là hoàn mỹ, sự cố gắng của mình chắc chắn sẽ có tác dụng không ít, ít ra có thể làm cho vấn đề ít đi, nhỏ hơn.


Điều này đã đủ rồi, dù sao trong cuộc cải cách một quốc gia, các loại khó khăn, cái giá phải trả đều khó tránh khỏi.

Buổi sáng ngày hai mươi tháng sáu, cuộc họp Hội nghị thường vụ Thành ủy Vinh Châu họp ở phòng họp tầng 3 Thành ủy.

9 giờ, Hàn Đông đúng giờ đến phòng họp, các vị Ủy viên thường vụ khác cũng đã đến đông đủ.

Hàn Đông ngồi xuống vị trí, nhìn xung quanh rồi nói:

- - Mọi người đã đến đầy đủ rồi, bây giờ chính thức bắt đầu, cuộc họp Hội nghị thường vụ hôm nay, chủ yếu là thảo luận, bố trí thống nhất về nhân sự toàn thành phố. Trước đó, ở cuộc họp hội ý Bí thư, mọi người đã tiến hành bàn bạc và bố trí bước đầu việc điều chỉnh nhân sự lần này, tiếp theo mời Ban Tổ chức cán bộ giới thiệu cụ thể một chút tình hình cho mọi người.

Mạnh Tuyết Hải mở ra quyển sổ nhỏ trước mặt, nói:

- - Theo bố trí của Bí thư Hàn, Ban Tổ chức cán bộ Thành ủy trước tiên đã tiến hành tìm hiểu rõ nhân sự cán bộ của toàn thành phố, sau đó theo bố trí của cuộc hội ý Bí thư, điều chỉnh lại một lần nữa phương án nhân sự, bây giờ tôi sẽ giới thiệu cụ thể cho mọi người, điều chỉnh nhân sự lần này, chủ yếu đề cập đến các chức vụ sau: Bí thư Huyện ủy huyện Phú Nghĩa, Bí thư Quận ủy quận Hưng Đoàn…

Điều chỉnh nhân sự lần này đã trải qua công tác chuẩn bị đầy đủ, các vị Ủy viên thường vụ ngồi đây, đã sớm có tâm lý chuẩn bị, và không có biểu hiện gì bất thường.

Mọi người cũng đều biết, lúc này cũng chỉ là đi lướt qua mà thôi, lát nữa đến lúc bàn bạc việc bố trí nhân sự cụ thể, đó mới là lúc quan trọng.

Hàn Đông và Khương Vinh Quang liên thủ với nhau, sự thật đã phân chia một số ban ngành quan trọng trong thành phố, mọi người cũng đều biết rõ.

Tuy nhiên rất rõ ràng, Hàn Đông vẫn để lại chỗ trống, có không ít vị trí cấp Cục trưởng và vị trí cấp Cục phó quan trọng chưa có ứng cử viên rõ ràng, như vậy đợi mọi người lát nữa sẽ bắt đầu cuộc đua.

Đợi Mạnh Tuyết Hải giới thiệu xong tình hình, Hàn Đông lại nói:

- - Điều chỉnh nhân sự lần này, mục đích là triển khai, thúc đẩy các hạng mục công việc của thành phố Vinh Châu tốt hơn, bởi vậy mọi người có đề nghị và ý tưởng gì, chỉ cần có lợi cho công việc, đều có thể đưa ra. Trong bố trí nhân sự cụ thể, mọi người có thể phát biểu thoải mái.

Một Bí thư Thành ủy có thể nắm trong tay đại cục, không phải là không để cho mọi người phát biểu, mà ngược lại, điều kiện trước tiên là để cho mọi người thoải mái thể hiện suy nghĩ của mình, có thể dựa theo ý đồ của mình để thực hiện mục tiêu của mình.

Đây mới thực sự là Bí thư Thành ủy có thế mạnh.

Hàn Đông bây giờ tuy rằng chưa thể nói là thuận buồm xuôi gió, nhưng hắn cũng cố gắng để cho mọi người thể hiện cách nhìn và ý kiến của mình, tiếp thu ý kiến quần chúng, là rất có ích trong phạm vi lớn.

- - Tiếp theo, bắt đầu thảo luận từ chức Bí thư Huyện ủy huyện Phú Nghĩa.

Hàn Đông nói.

Mạnh Tuyết Hải nói:

- - Căn cứ khảo sát của Ban Tổ chức cán bộ, kết hợp bố trí của cuộc hội ý Bí thư, đề cử đồng chí Nguyễn Nhất Hiên đảm nhận Bí thư Huyện ủy Phú Nghĩa. Đồng chí Nguyễn Nhất Hiên giàu kinh nghiệm công tác, từng làm việc ở ban nghành trực thuộc thành phố, lại từng đảm nhận Chủ tịch huyện Phú Nghĩa, bây giờ đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phú Nghĩa, trẻ trung khoẻ mạnh, rất hiểu rõ tình hình huyện Phú Nghĩa…

Tất cả mọi người đều biết, việc Nguyễn Nhất Hiên đảm nhiệm Bí thư Huyện ủy Phú Nghĩa, đã thông qua ở cuộc hội ý Bí thư, bây giờ đưa ra trong cuộc họp Hội nghị thường vụ, căn bản là đi lướt qua mà thôi.

Bất luận trong lòng ai có ý kiến gì, cũng không thể đưa ra ý kiến khác, nếu không không chỉ đắc tội với Hàn Đông, mà còn đắc tội với cả Chủ tịch thành phố Khương Vinh Quang và các Phó bí thư khác.

Hàn Đông nói:

- - Đối với ứng cử viên của Ban Tổ chức cán bộ đưa ra, mọi người có ý kiến gì, bây giờ có thể nói ra.

Tuy là lướt qua, nhưng mọi người đều có vẻ rất nghiêm túc, đều nói một chút về tình hình của Nguyễn Nhất Hiên, kết luận cuối cùng đương nhiên cho rằng đề nghị của Ban Tổ chức cán bộ là được rồi.

- - Nếu mọi người không có ý kiến gì, vậy đề nghị của Ban Tổ chức cán bộ được thông qua. Kế tiếp thảo thuận ửng cử viên chức Bí thư Quận ủy Hưng Đoàn.

Dưới sự chủ đạo của Hàn Đông, cuộc họp Hội nghị thường vụ tiến hành đâu vào đấy, mới ban đầu thảo luận đều là một số vị trí quan trọng, đây đều là trong cuộc hội ý Bí thư đã đạt được sự đồng thuận.

Mặc dù khi mở cuộc hội ý Bí thư, Khâu Hiểu Mai có ý kiến bất đồng, nhưng lúc đó bà ta đã không nắm được đại cục, vậy bây giờ bà ta cũng không thể đứng ra phản đối việc đã quyết định trong cuộc hội ý Bí thư.

Cuộc họp Hội nghị thường vụ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, về căn bản đã đâu vào đấy, một loạt các vị trí nhân sự quan trọng đã quyết định êm xuôi.

Đây chính là uy lực của cuộc hội ý Bí thư, năm người Bí thư và Phó bí thư đã nhất trí ý kiến, những người khác nếu như không có lý do gì rõ ràng, cũng không thể trực tiếp đứng ra phản đối.

Bố trí một số nhân sự tiếp theo, chính là lúc mỗi người mỗi ý thể hiện bản lĩnh.

Ngoại trừ Tư lệnh viên quân phân khu Diệp Xuyên vẫn bỏ phiếu trắng ra, những người khác đều cố gắng tranh thủ bố trí mình nhiều một chút.

Ủy viên thường vụ Thành ủy quan trọng nhất chính là quyền phát biểu về mặt nhân sự, mọi người thông qua phương thức này để thể hiện quyền uy của mình, mặt khác cũng là hết sức mở rộng thế lực của mình.

Tuy nhiên, mặc dù vị trí điều chỉnh lần này không ít, nhưng đối với cán bộ toàn thành phố mà nói, vẫn là mật ít ruồi nhiều, cho nên mọi người sau khi đề cử ứng cử viên, thông thường đều phải trải qua một phen tranh luận kịch liệt, cuối cùng mới có thể giành được.

Hàn Đông chủ trì Hội nghị, thỉnh thoảng lại phát biểu, nắm bắt phương hướng của toàn bộ cuộc họp. Đồng thời, Hàn Đông cũng phân tích nghiêm túc các ứng cử viên được các Ủy viên thường vụ ngồi đây đề cử, cố gắng có thể bố trí ứng cử viên thích hợp.

Hơn 12 giờ, trải qua chương trình họp mấy tiếng đồng hồ, cuộc họp nhân sự lần này cuối cùng đã kết thúc thuận lợi.

Cuộc họp Hội nghị thường vụ lần này, tổng cộng bố trí 31 cán bộ cấp Cục trưởng, cấp Cục phó.

Hàn Đông là Bí thư Thành ủy, tổng cộng lấy được ba cán bộ cấp Cục trưởng, bao gồm Bí thư Huyện ủy Phú Nghĩa, Bí thư Quận ủy Hưng Đoàn, và Cục trưởng Cục Tài chính thành phố.

Còn Khương Vinh Quang làm Chủ tịch thành phố, lần này tổng cộng lấy được năm cán bộ cấp Cục trưởng, sáu cán bộ cấp Cục phó.

La Lập Thanh, Đàm Bá Duệ đứng về phía Hàn Đông đều lấy được ba vị trí.

Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trương Bảo Nam đề cử bốn ứng cử viên đều được thông qua, anh ta chủ yếu đề cử ửng cử viên của hệ thống Ủy ban Kỷ luật.

Trưởng ban thư ký Thành ủy Tào Tư Hào cũng lấy được hai vị trí.

Thậm chí ngay cả Bí thư Đảng ủy Công an Sử Gia Hồng, Phó chủ tịch thường trực thành phố Đới Kính Hằng cũng đều lấy được hai vị trí.

Chỉ có Khâu Hiểu Mai là thảm hại nhất, là Phó bí thư quản lý Đảng và quần chúng, bà ta vốn có quyền phát biểu không nhỏ về mặt nhân sự, nhưng kết quả là chỉ lấy được một vị trí cấp Cục phó.

Tâm trạng của Khâu Hiểu Mai rất nặng nề, vẻ mặt cũng rất khó coi.

Lần này đối với người khác mà nói, là một bữa tiệc thịnh soạn, nhưng đối với bà ta mà nói lại là một sự sỉ nhục.

Thành ủy một lần thảo luận bố trí 31 nhân sự, nhưng bà ta đường đường là nhân vật số ba của Thành ủy, lại chỉ bố trí được một người, mà người đó lại là một cán bộ cấp Cục phó không quan trọng lắm, sự việc truyền ra ngoài, sẽ đả kích rất lớn đến uy tín của bà ta.

Nhìn thấy Khâu Hiểu Mai không một lời, khuôn mặt căng thẳng đi ra khỏi phòng họp, trong lòng mọi người đều không khó chịu như trong lòng bà ta.

Nhưng, không có một ai thông cảm với bà ta.

Trong thể chế, người hâm mộ người thắng lợi rất nhiều, nhưng người đồng tình với kẻ bại thì rất ít.

Huống chi, ở một mức độ nào đó, mọi người đều là quan hệ cạnh tranh với Khâu Hiểu Mai.

Bây giờ Khâu Hiểu Mai thất bại rồi, trong lòng mọi người đương nhiên âm thầm vui mừng, thậm chí cười trên nỗi đau của người khác.

Đương nhiên, trong cuộc họp Hội nghị thường vụ lần này, có một người không đạt được gì, thậm chí khi thảo luận bố trí nhân sự cụ thể, căn bản không nói gì, một câu duy nhất là “Tôi bỏ phiếu trắng”.

Người này là Tư lệnh viên quân phân khu Diệp Xuyên.

Đối với thái độ của anh ta, mọi người đều không thấy có gì kỳ lạ, dù sao Diệp Xuyên có thể tham gia toàn bộ cuộc họp Hội nghị thường vụ lần này cũng là rất tốt rồi, ai cũng không trông mong anh ta có biểu hiện gì khác thường cả.

Nhưng Khương Vinh Quang lại vô cùng hài lòng với chuyện này, trong lòng lão ta nghĩ thầm: “Nghe nói quan hệ của Hàn Đông và Lý Đại Dũng - Tư lệnh viên quân phân khu thành phố Vinh Châu trước đây rất tốt, may mà Lý Đại Đũng đã điều đi, Diệp Xuyên này dường như cũng không phục tùng Hàn Đông, vậy tình hình càng tốt hơn. Tuy rằng mình bây giờ hợp tác với Hàn Đông, nhưng mình cũng không hy vọng hắn nắm quá nhiều phiếu Ủy viên thường vụ, nếu không bất cứ lúc nào hắn thay đổi chủ ý, đều có thể dễ dàng bóp cổ Ủy ban nhân dân thành phố.”

Sau khi điều chỉnh nhân sự, Hàn Đông liền tạm thời nhẹ nhõm hơn.

Hôm nay đã là ngày 20 tháng 6 rồi, cuối tháng Hàn Đông sẽ trở về Yến Kinh, liên hệ với nhân viên của Văn phòng Trung ương, sau đó ngày 1 tháng 7 sẽ đưa ông cụ và Thủ tướng Nam Tuần đi đến Hongkong xem xem.

Tuy Hàn Đông biết rằng, hành trình đi Hongkong lần này, phỏng chừng sẽ không tiến hành đưa tin.

Nhưng hành trình này đối với Hàn Đông mà nói, tuyệt đối là một hành trình có ý nghĩa trọng đại.

Cho nên, Hàn Đông trong lòng có chút chờ mong.

Sáng ngày 23, Hàn Đông đang ở trong phòng làm việc nói chuyện với Kỷ Quốc Hùng.

Lúc này di động của Hàn Đông reo vang, cầm lên xem, là số điện thoại ở Yến Kinh.

Mặc dù là một số máy lạ, nhưng Hàn Đông vẫn đứng dậy nghe máy.

Kỷ Quốc Hùng thấy thế bèn đứng lên định lánh đi, thấy Hàn Đông khoát tay, lại ngồi xuống, hơi cúi đầu xuống, nhìn cái bàn trước mắt.

- - Xin chào, là đồng chí Hàn Đông phải không?

Trong điện thoại là một giọng nói ôn hòa, có chút khách khí.

Hàn Đông mỉm cười, nói:

- - Đúng vậy, xin hỏi ai đấy?

- - Đồng chí Hàn Đông, tôi là Lý Trung Huy ở Văn phòng Trung ương.

Hàn Đông sửng sốt, lập tức cung kính nói:

- - Chào Phó chủ nhiệm Lý, anh có chỉ thị gì ạ?

Lý Trung Huy vừa nghe, lập tức cười ha hả, nói:

- - Đồng chí Hàn Đông không cần lo lắng, tôi thông báo cho anh, 8h30 sáng ngày 29 đến Văn phòng báo cáo, có một số công việc phải bố trí tìm hiểu trước, đến lúc đó anh đến tìm tôi là được rồi.

- - Vâng, sáng ngày 29 tôi sẽ đến đúng giờ, cám ơn Phó chủ nhiệm Lý.

Lý Trung Huy này, chính là Phó chủ nhiệm văn phòng Trung ương, mặc dù xếp hạng chót, nhưng bây giờ ông ta mới hơn bốn mươi tuổi, tương lai tiềm lực phát triển rất lớn. Hàn Đông không thể ngờ ông ta lại tự mình gọi điện thoại cho mình.

Tuy nhiên ngẫm lại lần này đưa ông cụ và Thủ tướng Nam Tuần đi Hongkong, tuy rằng không phải là hoạt động chính thức của chính phủ, nhưng hành trình của hai vị lão gia này là chuyện quan trọng của Đảng và Nhà nước, cấp độ bí mật, cấp độ bảo vệ đều phải nghiêm khắc nhất, để Phó chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Lý Trung Huy đích thân gọi điện thoại, cũng là một việc bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5 /10 từ 1 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Mua sắm tiết kiệm và thông minh với những bài viết về tư vấn lựa chọn sản phẩm cực kỳ hữu ích trên trang hàng hay chẳng hạn như chuot van phong tot nhat, đồ chơi cho bé chắc chắn bạn sẽ có được những thông tin bổ ích và lựa chọn được sản phẩm như ý từ những tham khảo trên.