Thông tin truyện

Người điên

Người điên
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Không cẩn thận anh liền cùng kẻ điên giao dịch một thỏa thuận trao đổi giết người.

Anh thực hối hận, không muốn làm chuyện đó, buộc lòng phải chạy trốn.

Thích, nghiện, yêu.

Tan vỡ, sụp đổ.

Điên rồi.

Diên rồi.

Điên rồi.

Edit: Đậu.
loading...
DMCA.com Protection Status