Thông tin truyện

Người nguyện bắt, tôi nguyện theo

Người nguyện bắt, tôi nguyện theo
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Truyện quá ngắn, tác giả cũng chả buồn viết văn án, K tóm lại cho mọi người vậy.

Luận về phương pháp đặt bẫy

Bẫy số 1:

Anh đóng băng cô tại chỗ, chậm rãi chọc chọc: “Làm bảo tiêu cho tôi thì tôi thả cô ra.”

Bẫy số 2:

Anh kéo cô tới miếu Nguyệt lão cười tủm tỉm: “Cho em một cơ hội! Kết hôn, thắng tranh tài phu thê thì em có thể không cần theo bảo vệ tôi nữa.”

Bẫy số 3:

Anh kiên nhẫn chạy khắp bản đồ truy sát cô: “Phục hôn thì không giết em nữa, không phục hôn thì sẽ luôn giết em.”

Bẫy số 4:

Anh lột sạch đồ trên người xuống: “Chỉ cần em đồng ý, muốn luân anh thế nào cũng được.”

Danh sách chương

loading...
DMCA.com Protection Status