Thông tin truyện

Nhẫn đông

Nhẫn đông
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Một người là cương thi nắm trong tay sự sống ngàn năm, một người là tử sĩ ma giáo không biết khi nào bản thân sẽ chết …

Một người sống và một kẻ đã chết …

Đó chính là một câu chuyện cũ về thái tử Trần quốc trong “Đào yêu”.

Editor: Py.

loading...
DMCA.com Protection Status