Quan sách

Chương 559: Quân cờ mấu chốt


Trần Kinh sắp xếp Ngụy Vũ Lạc và Diêu hạ nghiên cứu Hoành Châu, xâm nhập Hoành Châu, bắt đầu điều tra những vấn đề liên qua tới Hoành Châu, hẳn là có suy tính bên trong.

Ngụy Vũ Lạc và Diêu Hạ là người mới tới, hiện tại trong phòng không có không gian cho họ phát huy. Hiện tại phòng giám sát cán bộ có năm phó phòng. Cứ cho là vì nguyên nhân sức khỏe của Tống Vĩnh Bình, không phân công công tác, nhưng vẫn còn có bốn vị phó phòng.

Bốn phó phòng, phía dưới tổng cộng có bốn khoa, từng khoa còn có phó trưởng khoa, nhiều người như vậy tụ tập ở một chỗ, Trần Kinh có chút hoa mắt, tạm thời chưa có ý nghĩ phân công quản lý cụ thể.

Căn cứ ý tứ bên trong ban, phòng giám sát cán bộ được mở rộng, ý là sau này kẻ địch của phòng giám sát cán bộ sẽ tăng thêm, nhưng địch này thêm như nào, những công tác nào sau này cần phòng giám sát cán bộ xử lý, cấp trên của ban còn chưa sắp xếp cụ thể.

Bên trong ban chưa sắp xếp, chỉ nguyên công tác hiện nay của phòng, căn bản không cần nhiều người như vậy. Cho nên Trần Kinh không thể không động não suy nghĩ chuyện dùng người.

Không thể khiến người mới đến ngồi không, phải khiến mọi người đều có công tác tương ứng để làm, hơn nữa trên vai còn phải có áp lực tương đối.

Tố cáo về Hoành Châu rất nhiều, Hoành Châu nơi này rất kỳ quái, thường thì những tố cáo như kiểu kiến nghị rất ít, nhưng tố cáo tổ chức thì rất nhiều.

Điều này có thể chứng minh Hoành Châu bỏ lượng thời gian cho việc tìm hiểu kiến nghị khá lớn. Nhưng đồng thời tổ cáo tổ chức thường đều là tố cáo mà nhân viên trong thể chế phía dưới làm. Tố cáo tổ chức nhiều, lại chứng minh sự tranh đấu phe phái trong Hoành Châu rất phức tạp, không khí toàn bộ chính đàn khá hỗn độn. Tất cả mọi người đều là anh tố cáo tôi, tôi tố cáo anh, loạn như cỏ dại.

Hiện tại nhìn từ góc độ vĩ mô, vấn đề của Hoành Châu, tỉnh ủy nhất định phải giải quyết. Mà phải giải quyết vấn đề của Hoành Châu, vấn để tổ chức của Hoành Châu sẽ đặc biệt nặng nề.

Trần Kinh phán đoán một vài vấn đề sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống trên vai mình.

So với việc đợi bị sai mới hành động, chẳng bằng nhân dịp nhân sự đủ, ra tay trước để chiếm lợi thế.

Nhất là hai người Ngụy Vũ Lạc và Diêu Hạ đều mới tới, công tác bên phía đơn vị còn chưa hoàn thành hết. Dưới tình huống như vậy, để bọn họ đi điều tra vấn đề Hoành Châu, tính bí mật rất đủ, xuất kỳ bất ý, tất nhiên có thể thu được hiệu quả.

Nhưng điều khiến Trần Kinh không ngờ chính là, đúng vào ngày hôm sau ngày Ngụy Vũ Lạc và Diêu Hạ vào phòng giám sát cán bộ,

Ban tổ chức tổ chức cuộc họp chuyên đề về việc tăng cường hiệu suất làm việc của các phòng ban, liên quan tới việc chứng thực tinh thần hội nghị tỉnh ủy lần thứ 16 nhiệm kỳ thứ 8. Trong cuộc họp, Mễ Tiềm yêu cầu, sau này công tác liên quan tới cải cách tổ chức, phải thực thi theo quy trình chính xác.

Tư tưởng mới, cách làm mới liên quan tới việc dùng cán bộ trực thuộc tỉnh, những thị châu các vùng bên dưới. Bộ phận bên dưới cấp tổ chức có thể thử nghiệm nghiệm cách nghĩ về việc tuyển chọn dùng người truyền thống, sử dụng một vài cách thức đổi mới như tuyển chọn công khai, đề cử công khai, thậm chí là công khai triệu tập dự thi…

Nhưng bất luận là đơn vị nào muốn cải cách nhất định phải lập hồ sơ báo cáo với phòng giám sát cán bộ ban tổ chức tỉnh ủy về kế hoạch và yêu cầu liên quan. Phòng giám sát cán bộ ban tổ chức tỉnh ủy hoàn toàn nắm trong tay tiến trình cải cách.

Thứ hai, phòng giám sát cán bộ phải tăng mạnh việc quản lý hồ sơ cán bộ toàn tỉnh. Phải hiểu rõ tình hình cụ thể của người thân trực hệ, hoặc con cái, vợ, chồng của cán bộ tỉnh. Phải thành lập kiện toàn tình hình xuất cảnh du học của vợ chồng, con cái liên quan của cán bộ cấp cao, trung.

Thứ ba, công tác sau này của phòng giám sát cán bộ không chỉ nhằm vào tố cáo cá nhân, hơn nữa còn phải nhằm vào tố cáo tập thể. Trong tình huống có những đơn vị, bộ máy tập thể phạm sai lầm, phòng giám sát cán bộ phải chú trọng những vụ án như vậy, phải nghiêm túc xét xử những vụ án như vậy, phải gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình tập thể vi phạm kỷ luật trong toàn tỉnh.

Cuối cùng, Mễ Tiềm yêu cầu, sau này trong việc tuyển dùng cán bộ, từ phó giám đốc sở trở lên, bên trong những tài liệu dùng chủ yếu liên quan tới cương vị phân công cán bộ, cần phải có tài liệu giám sát cán bộ. Tài liệu liên quan của phòng giám sát cán bộ, phải được coi là bộ phận tổ thành quan trọng của tài liệu khảo sát cán bộ. Phòng giám sát cán bộ cũng phải cống hiến cho việc Đảng chọn ra được những cán bộ tài đức vẹn toàn.

Bên trong bài diễn văn của Mễ Tiềm, có thể nói trọng điểm là làm nổi bật chỉ thị mới với công tác của phòng giám sát cán bộ. Căn cứ chỉ thị này của Mễ Tiềm, tính chất công tác của phòng giám sát cán bộ sẽ hoàn toàn thay đổi.

Trước kia bộ phận giám sát cán bộ là một bộ phận bị động, là sau khi nhận được tố cáo liên quan, gặp vấn đề liên quan, mới căn cứ vấn đề và tố cáo mà hành động.

Còn hiện nay, công tác của phòng giám sát cán bộ sẽ thay đổi thành chủ động, đối với những cán bộ không có vấn đề cũng phải tiến hành giám sát chức quyền, phải chủ động giải quyết những tin đồn nhảm về cán bộ, chủ động điều tra những vấn có thể tồn tại của những bộ quan trọng tỉnh ủy.

Sau khi hội nghị lần này kết thúc, Trần Kinh ở văn phòng của Biên Kỳ, hai người cùng nhau thảo luận hơn hai tiếng, cuối cùng ra quyết định về việc cải cách hoàn toàn sự thực của phòng giám sát cán bộ.

Phòng giám sát cán bộ sẽ thành lập văn phòng, văn phòng phụ trách công tác tổng hợp, còn về mặt bố trí các khoa, bốn khoa hiện nay tăng thành sáu khoa.

Công tác truyền thống liên quan tới phòng giám sát cán bộ mà khoa 1 và khoa 2 phụ trách trước đây, khoa 3 phụ trách các công tác liên quan tới việc xét duyệt cần tới phòng giám sát phê chuẩn. Khoa 4 phụ trách công tác liên quan tới internet, khoa 5 và 6 là khoa mới. Khoa 5 phụ trách khảo sát lãnh đạo chủ yếu của cách thành phố cấp địa bên dưới. Còn khoa 6 phụ trách công tác khảo sát các cán bộ cấp phó giám đốc sở trở lên trực thuộc tỉnh.

Mà trưởng khoa khoa 5, 6 sẽ gọi là khoa điều tra cán bộ. Hai trưởng khoa đều phối hợp cao độ, lần lượt do Ngụy Vũ Lạc và Diêu Hạ đảm nhiệm.

Còn về phần vấn đề phân công phó phòng,

Trần Kinh sắp xếp Triệu An Sơn phân quản công tác văn phòng và khoa 1, khoa 2, và hỗ trợ mình giải quyết công tác toàn diện.

Phó phòng Thiếu Hoa phụ trách công tác khoa 3, trách nhiệm chủ yếu là phụ trách các loại phê duyệt việc xuất nhập cảnh của cán bộ cao cấp và người nhà họ, xét duyệt làm tốt, kiểm định nghiêm khắc.

Phó phòng Thượng Vinh phụ trách công tác khoa 4, phân quản khoa 5, 6 do Vương Nhữ Bồi hỗ trợ mình phụ trách.

Tất cả phó trưởng phòng được phân công lại, cả phòng được mở rộng thành 7 khoa, khu làm việc chiếm khoảng cả một tầng, phòng giám sát cán bộ đã trở thành phòng lớn nhất trong ban tổ chức, đồng thời cũng là phòng quyền bính hiển hách lớn nhất.

Đương nhiên, rất nhanh cũng sẽ trở thành phòng bận rộn nhất.

Đặc biệt là khoa 3 phụ trách xuất nhập cảnh, bao gồm báo cáo tài sản, còn bao gồm công tác liên quan tới việc lập hồ sơ xét duyệt về việc biến động tài sản gia đình…Công tác này chính là người đến người đi không ngớt. Về phần vị trí cán bộ từ cấp phó giám đốc trở lên sau này sẽ cần có tài liệu khảo sát của phòng giám sát cán bộ, điều này cũng tuyệt đối khiến công tác của phòng điều tra cán bộ không hề nhẹ nhàng, lượng công việc và kẻ địch cũng tăng lên gấp bội.

Đương nhiên, cùng lúc đó, quyền lợi của phòng giám sát cán bộ cũng tăng lên không lường được.

Đừng nói tài liệu khảo sát cán bộ sau này cần có tài liệu điều tra của phòng giám sát cán bộ, cho dù chỉ cần có chữ ký của người phụ trách phòng giám sát cán bộ, điều này đối với Trần Kinh mà nói, đã hàm ý quyền lực đại thịnh rồi.

Hiện tại ban tổ chức thực hiện quy định mới, chẳng khác gì tăng tầm quan trọng của khâu giám sát cán bộ trong hệ thống khảo hạch cán bộ, bình thường hóa thái độ giá sát cán bộ, khiến phòng giám sát cán bộ giống phòng cán bộ, dần dần đi ra sân khấu, được nhiều người biết đến, coi trọng, kính sợ.

Trần Kinh triệu tập cuộc họp toàn bộ, sắp xếp lại việc phân công công tác của toàn phòng. Trưởng phòng phòng Hậu cần nhân sự cơ quan, Liêu Hồng Viễn lại tủm tủm cười với Trần Kinh nói:

- Trưởng phòng Trần, anh phải mời khách thôi. Anh xem thủ hạ hiện nay của anh đó, còn là một phòng sao? Cả một tầng phòng anh chiếm hơn nửa, tôi đang suy nghĩ xin trưởng ban Mễ, dứt khoát giao cả tầng này cho các anh, sau này tầng này gọi là tầng giám sát cán bộ cũng được.

Trần Kinh vỗ vỗ vài Liễu Hồng Viễn nói:
- Lão Liêu, thật là vất cả cho anh rồi. Hiện tại chẳng phải là đang thử nghiệm cải cách sao? Phòng giám sát cán bộ chúng tôi thật vinh dự, cũng rất bất hạnh, bị lựa chọn là nhóm đi trước. Trong quá trình cải cách, xuất hiện những điều ngoài ý muốn cũng rất bình thường.

Nếu cải cách thành công có hiệu quả, tác dụng của phòng giám sát cán bộ đúng là sẽ tăng lên nhiều. Sau này tôi cho rằng giống phòng cán bộ, một phòng chúng tôi cũng sẽ phân thành hai, thậm chí nhiều phòng hơn, đó là một điều tất nhiên.

Đương nhiên, nếu cải cách không thành công, điều này đối với chúng tôi có thể cũng là phù dung sớm nở tối tàn, sau này anh cũng đừng nói những lời như vậy nữa.

Liêu Hồng Viễn gật đầu với Trần Kinh nói:
- Có trưởng phòng Trần ra mặt chủ đạo, có chuyện cải cách nào là không thành công? Tôi tin tưởng nhất định sẽ thành công…

Mấy ngày nay, Trần Kinh bị người khác chú ý quá nhiều, cho dù bên trong ban tổ chức, ánh mắt của mọi người cũng có sự hâm mộ, đố kỵ, còn có rất nhiều tin đồn tuyên truyền khắp nơi, chỉ có Trần Kinh tự mình biết, trong vô thức, mình đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió rồi.

Trần Kinh cẩn thận phân tích bài phát biểu của Mễ Tiềm, trung tâm trọng điểm đều tập trung vào công tác của phòng giám sát cán bộ. Mà đối với con đường vĩ mô, phương pháp cụ thể của việc cải cách cán bộ, còn có những sắp xếp liên quan, ông ta đều không dính đến.

Đây là ý gì?

Trần Kinh mau chóng hiểu, Mễ Tiềm đây là lợi dụng phòng giám sát cán bộ làm thí điểm, cho Sa Minh Đức thấy thái độ của mình.

Sa Minh Đức chẳng phải ra sức thúc giục cải cách sao? Mễ Tiềm hiện tại mở rộng chức năng của phòng giám sát cán bộ, khiến quyền lợi và tính năng động trong tay Trần Kinh lớn hơn nhiều lần. Trần Kinh là người Sa Minh Đức có thể nắm trong tay. Cải cách tổ chức Sở Giang có thể tạo ra thành quả đến đâu, có thể tạo ra bao nhiêu thành tích, tất cả đều xem Trần Kinh vận dụng tài nguyên có trong tay như nào.

Trần Kinh bất ngờ phát hiện, bản thân mình là con cờ giữa Sa Minh Đức và Mễ Tiềm, hai người đều đang lợi dụng con cờ là mình.

Lúc trước, về vấn đề cải cách tổ chức, ở hội nghị lần thứ 16 nhiệm kỳ 8 họ đã lợi dụng mình để thỏa hiệp.

Nhưng hiện tại, thậm chí về sau, Trần Kinh mơ hồ cảm giác được, bọn họ song phương đang lợi dụng mình để đấu tranh, đấu sức rồi.

Điểm này khiến Trần Kinh cảm thấy áp lực vô cùng lớn.

Hiện tại, phòng giám sát cán bộ mở rộng như vậy, có thể nói binh hùng tướng mạnh, không chỉ toàn ban đều có vài phần kính trọng phòng giám sát cán bộ, mà ngay cả bên ngoài, trong xã hội cũng có rất nhiều người đều tỏ rất chú ý tới thay đổi mới nhất của ban tổ chức.

Còn tiếng tăm của Trần Kinh cũng được kéo lên, rất nhiều đèn pha đều chiếu lên người hắn, chỉ có chính hắn rõ tình cảnh hiện tại của mình…
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Những năm gần đây phong trào ăn chay được nhiều người quan tâm. Các nhà nghiên cứu khoa học và giới y học chứng minh được ăn chay có nhiều kết quả tích cực mang lại sức khỏe. Để hỗ trợ việc ăn chay, chúng tôi đã tập hợp hằng ngàn món chay từ trang nấu món chay chọn lọc một số bài hay chẳng hạn như huong dan nau mon chay nam chien do co nguyen dzoan cam van, banh khoai mon chien sot cai bo xoi rất hữu ích cho việc ăn chay dinh dưỡng và sức khỏe của bạn và gia đình bạn.