Thông tin truyện

Sông cũng có khi cạn

Sông cũng có khi cạn
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Một câu chuyện vô cùng dễ thương của Đinh Mặc.

Edit: Rabbitlyn.

Bình luận truyện

loading...