Thiên tôn trùng sinh

Chương 346: Long Kình Thiên, Hắn Đến!


Đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền nhìn Trần An Đắc pháp vương thống khổ la hét, lại nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt đầy sợ hãi.

Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần thần tông, Lạc Trạch Hưng, Trần An Đắc pháp vương, hai người đều là cường giả cổ thần, tâm trí kiên định, bình thường dù thống khổ vô cùng cũng sẽ không nhíu mày. Nhưng hai người lăn lộn hét như giết heo, có thể tưởng tượng mùi vị liệt hỏa địa ngục, thiên đao địa ngục chắc chắn đau khổ không phải người bình thường chịu được.

Một lát sau, Trần An Đắc pháp vương chịu không nổi đau đớn bị thiên đao cắt, van xin Long Kình Thiên:

- Van cầu ngươi. Cầu ngươi tha cho ta, ta nguyện ý đầu hiệu ngươi, ta nguyện ý, cầu ngươi giải cấm chế trong người ta đi!

Long Kình Thiên phất tay chỉ, một luồng sáng vàng nhập vào người Trần An Đắc pháp vương. Trần An Đắc pháp vương ngừng hét, ánh mắt nhìn Long Kình Thiên đầy sợ hãi.

Long Kình Thiên nói:

- Bây giờ ngươi thả ra linh hồn chi hải đi.

Trần An Đắc pháp vương mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn Long Kình Thiên, lòng run lên, vội nói:

- Tuân lệnh chủ nhân!

Trần An Đắc pháp vương thả ra linh hồn chi hải, để Long Kình Thiên gieo mầm tín ngưỡng.

- Đây là thần cấp đỉnh giai công pháp và tinh thuần thần khí.

Sau đó Long Kình Thiên hcir một cái, bỏ thần cấp đỉnh giai công pháp và tinh thuần thần khí vào người Trần An Đắc pháp vương.

- Thần cấp đỉnh giai công pháp và tinh thuần thần khí!

Trần An Đắc pháp vương mặt ngây ra, sau đó mừng rỡ.

Một Hộ Giáo Pháp Vương chỉ vào Trần An Đắc pháp vương, tức giận quát:

- Trần An Đắc, tên phản đồ nhà ngươi!

Nhưng Hộ Giáo Pháp Vương chưa nói hết thì Long Kình Thiên chỉ một cái, bốn luồng sáng đen rơi vào bốn người họ. Bốn người giống như Trần An Đắc pháp vương lúc trước, lăn lộn la hét.

Trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Hoang Dã Thần Miếu nhìn bốn vị Hộ Giáo Pháp Vương la hét, định tiến lên nhưng sợ thực lực của Long Kình Thiên, không dám nhúc nhích.

Trên đại điện tràn ngập tiếng gào của bốn người.

Không lâu sau, bốn Hộ Giáo Pháp Vương giống như Trần An Đắc pháp vương, không thể chịu đựng đau đớn không tầm thường, cầu xin Long Kình Thiên.

Nhìn bốn Hộ Giáo Pháp Vương xin tha, Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, không lập trức giả trừ cấm chế trong thân thể của bốn người.

Bốn Hộ Giáo Pháp Vương gào rống xin tha.

Một lát sau, khi bốn ngời sắp tan vỡ, Long Kình Thiên giơ tay giải cấm chế trong thân thể của bốn người. Bốn Hộ Giáo Pháp Vương được giải cấm chế, như chó chết nằm thở trên đại điện, muốn hụt hơi. Long Kình Thiên ở trong mắt họ không khác gì ma quỷ khủng bố.

Long Kình Thiên nhìn bốn người, lạnh nhạt nói:

- Các ngươi nguyện ý đầu hiệu ta?

- Nguyện ý, chúng ta nguyện ý!

- Chúng ta không dám, xin chủ nhân tha cho!

Bốn Hộ Giáo Pháp Vương lên tiếng, vẻ mặt kinh khủng, sợ nói chậm sẽ lại chịu đau đớn không tầm thường. Nghĩ đến thống khổ trước đó là người Hộ Giáo Pháp Vương kiềm không được run rẩy.

Long Kình Thiên mặt không biểu tình nói:

- Các ngươi đứng dậy đi.

Bốn Hộ Giáo Pháp Vương hoảng hốt tạ ơn, đứng lên:

- Vâng, khấu tạ thiếu chủ, khấu tạ thiếu chủ!

Sau đó Long Kình Thiên khiến bốn người thả ra cấm chế trong thân thể của bốn người, trồng hạt mầm tín ngưỡng. Long Kình Thiên cũng ban cho bốn Hộ Giáo Pháp Vương thần cấp đỉnh giai công pháp và tinh thuần thần khí.

Đến đây thì năm vị Hộ Giáo Pháp Vương Hoang Dã Thần Miếu toàn bộ thần phục, trung thành cho Long Kình Thiên.

Lúc này tất cả trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Hoang Dã Thần Miếu đi tới, nhìn hướng Hộ Giáo Pháp Vương thần phục, trung thành Long Kình Thiên, im lặng không nói.

Trên đại điện âm trầm, áp lực.

Long Kình Thiên nhìn những trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Hoang Dã Thần Miếu nói:

- Bây giờ còn có ai không phục ta thống trị Hoang Dã Thần Miếu?

Các trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Hoang Dã Thần Miếu không ai dám lên tiếng.

Đầu tiên là giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền đầu phục Long Kình Thiên. Bây giờ ngay cả năm vị Hộ Giáo Pháp Vương cũng thần phục hắn, cộng thêm thực lực khủng bố của hắn, dùng một số trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Hoang Dã Thần Miếu không phục Long Kình Thiên nhưng không dám tiến lên.

Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ lớn tiếng quát:

- Cá ngươi còn không mau lại đây bái kiến thiếu chủ!

Vốn có các trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Hoang Dã Thần Miếu do dự, nghe Thần Chủ của Vạn Bảo thần tông, Hứa Khai của họ rống thì có mấy người tiến lên, cung kính bái nói:

- Chúng ta cũng nguyện ý đầu hiệu thiếu chủ!

Năm người Trần An Đắc pháp vương thấy vậy nhìn nhau, thầm thở dài.

Tiếp theo Long Kình Thiên khiến các trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Hoang Dã Thần Miếu thả ra linh hồn chi hải, ở trước mặt họ trồng tín ngưỡng, ban cho thần cấp đỉnh giai công pháp và tinh thuần thần khí.

Hơn mười trưởng lão, thái thượng trưởng lão, cộng thêm giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền, đám Trần An Đắc pháp vương trước đó, có thể nói Long Kình Thiên đã khống chế Hoang Dã Thần Miếu. Còn sót lại các trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Hoang Dã Thần Miếu không trung thành nhưng không ảnh hưởng nhiều cho Long Kình Thiên khống chế Hoang Dã Thần Miếu.

Còn lại các trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Hoang Dã Thần Miếu biết đại thế đã mất, có phản kháng cũng vô dụng, đều tiến lên trung thành với Long Kình Thiên.

Hai người đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu đứng đó, nhìn Long Kình Thiên hoàn toàn thống nhất, khống chế Hoang Dã Thần Miếu, vẻ mặt bình tĩnh. Đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu rất thường thấy loại tình huống này.

Lúc này, khu vực trung tâm Băng Sơn Hải Vực, trên một hòn đảo to có tòa cung điện trong suốt. Cung điện này đều dùng thâm hải băng thạch chất thành, chính là tổ từ của các đảo Băng Sơn Hải Vực.

Tổ từ này chỉ có lão tổ các đảo Băng Sơn Hải Vực, tộc trưởng các gia tộc trăm đảo mới vào được.

Đằng trước tổ từ có một quảng trường to lớn, trên quảng trường đứng thẳng pho tượng hình người to lớn. Đại điện tổ từ ngồi các đảo lão tổ, gia tộc tộc trưởng.

Tô gia lão tổ, Tô Đạt ngồi ở ghế chính giữa, hỏi:

- Mạnh Hạ, ngươi nói là đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền đi đại lục Thiên Lam?

Gia chủ Mạnh gia, Mạnh Hạ ngồi ở ghế thứ năm hàng bên trái đứng lên cung kính nói:

- Đúng vậy, tô Đạt tiền bối, nghe nói thiếu Thần Chủ của Bắc Thần thần tông, Bắc Thần Tuyên dẫn dắt ba mươi vị cường giả cổ thần giáng xuống, do Vu Vũ, Vu Kiền dẫn đường đi đại lục Thiên Lam bắt giữ Long Kình Thiên. Ta nghĩ bây giờ họ đã bắt được Long Kình Thiên rồi!

Tô gia lão tổ, Tô Đạt nghe vậy gật đầu, trầm ngâm nói:

- Tiếc là Long Kình Thiên bị người Bắc Thần thần tông bắt giữ, Kỳ Lân Hỏa Thần kiếm rơi vào tay họ rồi.

Một cổ thần lão tổ ngồi bên cạnh Tô gia lão tổ, Tô Đạt gật đầu, nói:

- Nếu là vậy thì bí pháp có thể hợp thể với vài loại yêu thú của Long Kình Thiên cũng vào tay người Bắc Thần thần tông.

Gia chủ của Khương gia, Khương Lạc cẩn thận mở miệng nói:

- Tô Đạt tiền bối, ta hỏi thăm được tin tức Bắc Thần thần tông muốn tại thiên man vị diện chúng ta xây phân bộ, nếu vậy thì có phải Băng Sơn Hải Vực chúng ta?

Tô gia lão tổ, Tô Đạt gật đầu, nói:

- Đây là vấn đề ta lo lắng, nhưng ta đoán Bắc Thần thần tông muốn xây dựng phân bộ chắc là ở đại lục Thiên Lam, không ảnh hưởng lớn đến Băng Sơn Hải Vực chúng ta. Nhưng Hoang Dã Thần Miếu lôi kéo quan hệ với Bắc Thần thần tông, vậy thì rốt cuộc vẫn có uy hiếp với Băng Sơn Hải Vực chúng ta!

Cổ thần lão tổ nói:

- Hoang Dã Thần Miếu lôi kéo quan hệ với Bắc Thần thần tông, nhưng ta thấy Bắc Thần thần tông sẽ không nhúng tay vào chuyện chúng ta với Hoang Dã Thần Miếu.

Cổ thần lão tổ ngừng một chút, nói:

- Hơn nữa ta và đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần tông có chút giao tình,, đến lúc đó nếu người Bắc Thần thần tông nhúng tay thì ta sẽ truyền tin cho đại trưởng lão của Vạn Bảo thần tông, Phương Toàn.

Tô gia lão tổ, Tô Đạt và mọi người mừng rỡ:

- Đại trưởng lão của Vạn Bảo thần tông, Phương Toàn!

Tô gia lão tổ, Tô Đạt ngoái đầu hỏi:

- Trần Bác, ngươi có biết đại trưởng lão của Vạn Bảo thần tông, Phương Toàn không?

Trong mắt Tô gia lão tổ, Tô Đạt khó nén vui sướng, nếu thật là vậy, đại trưởng lão của Vạn Bảo thần tông, Phương Toàn chịu ra mặt thì không cần lo người Bắc Thần thần tông nhúng tay vào chuyện giữa bọn họ và Hoang Dã Thần Miếu.

Mọi người trên đại điện cùng nhìn hướng cổ thần lão tổ Trần Bác.

Cổ thần lão tổ Trần Bác nghe Tô gia lão tổ, Tô Đạt đặt câu hỏi, mặt đắc ý nói:

- Đúng vậy. Mấy năm trước ta đi Vạn Bảo vị diện trên đường gặp đại trưởng lão của Vạn Bảo thần tông, Phương Toàn bị người vây công, sau đó ra tay giải vây cho, cứu hắn. Đại trưởng lão của Vạn Bảo thần tông, Phương Toàn tặng cho ta một khối tín phù, nói là sau này gặp khó khăn thì truyền tin cho hắn.

Đám Tô gia lão tổ, Tô Đạt vui mừng, không ngờ cổ thần lão tổ Trần Bác từng cứu đại trưởng lão của Vạn Bảo thần tông, Phương Toàn. Nếu thật sự như vậy thì, chờ cổ thần lão tổ Trần Bác truyền tin, chắc chắn đại trưởng lão của Vạn Bảo thần tông, Phương Toàn sẽ không ngồi yên nhìn.

Chính lúc này, phía trước vang tiếng nổ to lớn, tổ từ khẽ rung, mọi người biến sắc mặt.

Tô gia lão tổ, Tô Đạt quát:

- Có chuyện gì?

Một vị Tô gia thái thượng trưởng lão hoảng loạn đi đến, cung kính nói:

- Khởi bẩm lão tổ, Long Kình Thiên, hắn đến!

Đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt kinh kêu:

- Cái gì? Long Kình Thiên!

Tô gia lão tổ, Tô Đạt hỏi lại:

- Ngươi khẳng định là Long Kình Thiên?

Tam thiếu Thần Chủ của Bắc Thần thần tông, Bắc Thần Tuyên dẫn dắt ba mươi vị cường giả cổ thần đi đại lục Thiên Lam, lúc này Long Kình Thiên nên bị Bắc Thần Tuyên bắt giữ mới đúng, tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại Băng Sơn Hải Vực?

Đám cổ thần lão tổ Trần Bác nhìn hướng Tô gia thái thượng trưởng lão, nghi ngờ gã nói lầm người.

Tô gia thái thượng trưởng lão vội nói:

- Lão tổ, người đó đúng thật là Long Kình Thiên!

Tô gia lão tổ, Tô Đạt nghe vậy nhướng mày nói:

- Tại sao Long Kình Thiên lại đột nhiên xuất hiện tại Băng Sơn Hải Vực của chúng ta?

Cổ thần lão tổ Trần Bác lạnh lùng cười:

- Nếu là Long Kình Thiên thì lần này không thể để hắn chạy thoát. Lúc trước chúng ta đang lo hắn rơi vào tay người Bắc Thần thần tông, không ngờ bây giờ hắn tự động đưa lên cửa. Kỳ Lân Hỏa Thần kiếm, bí pháp hợp thể vài loại yêu thú, nhất định phải có được!

- Không sai, lần này, tuyệt đối không thể để tiểu tử này chạy thoát!

- Tiểu tử này thế nhưng còn dám tới Băng Sơn Hải Vực chúng ta?

- Chắc hắn cho rằng thực lực đã mạnh, muốn tới báo thù?

Mấy lão tổ khác cũng mở miệng, xì xầm trào phúng.

Tô gia thái thượng trưởng lão há mồm muốn nói gì.

Tô gia lão tổ, Tô Đạt thấy vậy lòng máy động, hỏi:

- Có chuyện gì?

Tô gia thái thượng trưởng lão do dự một chút, nói:

- Hồi bẩm lão tổ, lần này trừ Long Kình Thiên ra còn có giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền cũng đến.

Rất nhiều lão vốn xì xầm nghe vậy ngừng lại, kinh ngạc.

Cổ thần lão tổ Trần Bác hỏi:

- Cái gì? Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền cũng tới? Bọn họ đi cùng Long Kình Thiên sao?

Tô gia thái thượng trưởng lão đáp:

- Đúng vậy, Trần Bác lão tổ, hơn nữa trừ Vu Vũ, Vu Kiền ra còn có các trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Hoang Dã Thần Miếu.

Mọi người biến sắc.

Tô gia lão tổ, Tô Đạt biểu tình nghiêm túc nói:

- Không lẽ Long Kình Thiên đã liên minh với Hoang Dã Thần Miếu?

Tô gia lão tổ, Tô Đạt bỗng ngoái đầu hỏi:

- Người của Bắc Thần thần tông đâu? Có đến chung không?

Tô gia thái thượng trưởng lão đáp:

- Hồi bẩm lão tổ, không thấy đám người của Bắc Thần thần tông, hơn nữa bên cạnh Long Kình Thiên chỉ có đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu theo tới.

Phượng Minh cung nghe vậy nhướng mày nói:

- Không thấy đám người của Bắc Thần thần tông? Chỉ thấy đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu?

Đám cổ thần lão tổ Trần Bác thấy nghi hoặc.

Tô gia lão tổ, Tô Đạt trầm ngâm nói:

- Đi, chúng ta ra ngoài nhìn xem liền biết có chuyện gì.

Tô gia lão tổ, Tô Đạt bay ra khỏi đại điện. Cổ thần lão tổ Trần Bác và lão tổ, gia chủ khác bay theo sau.

Tô gia lão tổ, Tô Đạt bay ra đại điện, ra lệnh:

- Truyền lệnh khiến các đảo mở ra đại trận, các đệ tử tiến lên nghênh địch!

- Tuân lệnh!

Đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt bay lên cao, có Tô gia thái thượng trưởng lão dẫn đường đi hướng chỗ Long Kình Thiên.

Cùng lúc đó, các đệ tử, gia tộc các đảo Băng Sơn Hải Vực mở ra Trận pháp, cấm chế, bay ra hết. Toàn Băng Sơn Hải Vực chảy một loại lực lượng băng hệ, băng vụ dâng lên.

Long Kình Thiên đứng trên cao, nhìn xuống Băng Sơn Hải Vực các đảo mở ra trận pháp cấm chế, sắc mặt bình tĩnh. Đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu đứng bên cạnh Long Kình Thiên.

- Chủ nhân, đại trận Băng Sơn Hải Vực này tên là âm hàn cửu tuyệt trận, một khi toàn bộ vận chuyển, ngàn hải đảo hợp thành một thể, phòng ngự cực mạnh.

Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ tiến lên, cẩn thận nói:

- Bây giờ chúng ta công kích chứ?

Vài chục vạn năm nay Hoang Dã Thần Miếu liên tục tấn công Băng Sơn Hải Vực nhưng không thể thành công, nguyên nhân lớn nhất là vì Âm Hàn Cửu Tuyệt trận, nếu trận này hoàn toàn mở ra, như vậy rất khó phá mở.

Theo ý của giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ thì đương nhiên là hiện tại công kích, ngăn cản đại trận toàn bộ mở ra.

Long Kình Thiên nghe vậy mở miệng nói:

- Không cần.

Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ ngây ra.

Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói với giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ:

- Ngươi quên đi? Thiếu chủ tinh thông nhất trận pháp, cái gì Âm Hàn Cửu Tuyệt trận phòng ngự cực mạnh?

- Cho dù Âm Hàn Cửu Tuyệt trận có phòng ngự mạnh hơn thì có thể bằng chủ nhân bố trí vạn lôi toàn qua nghịch chuyển đại trận? Có bằng băng phách nam ly thái minh trận?

Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ thế mới nhớ đến vạn lôi toàn qua nghịch chuyển đại trận, băng phách nam ly thái minh trận là do Long Kình Thiên bố trí.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7 /10 từ 1 lượt.

Bạn đang gặp vấn đề về tiếng Anh hay bạn đang muốn cải thiện vốn tiếng Anh của mình một cách nhanh chóng? Từ điển thuật ngữ, ngữ pháp kèm ví dụ trực quan, sinh động từ trang findzon chẳng hạn như bump la gi nghia cua tu bump la tieng vac keu noi dong tu keu vac ke, bristle la gi nghia cua tu bristle la long cung hogs bristles long lon chắc chắn sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc học tốt tiếng Anh, đặc biệt là phần từ vựng và ngữ pháp.

loading...
DMCA.com Protection Status