Thông thiên chi lộ

Chương 553: Nhiều bên tính toán


Đại khái chỉ mấy chục tích tắc sau, bạch sắc thiên long lại khuất bóng.
Cơn mưa cỡ quyền đầu trong mấy nghìn dặm bị bạch sắc thiên long quét sạch.
Trong địa quật, nữ tu và Ngụy Tác không biết gì về việc cửu cấp thiên long vạn cổ khó gặp xuất hiện.
Hiện tại lục bào lão đầu còn kêu ầm lên, nhưng trong lòng Ngụy Tác đang sôi trào.
Linh căn thứ năm hình thành, hơn một vạn khiếu vị cũng biến hóa hẳn, nguyên khí vốn hỗn độn như thiên địa sơ khai, bắt đầu hình thành hình thái cụ thể băng thủy vũ hỏa lôi, vô cùng huyền diệu.
"Chả trách Tiên căn ngũ mật phải cần năm linh căn, nhưng không hạn chế năm loại linh căn nào."
Ngụy Tác lập tức hiểu rõ đạo lý cơ bản của Tiên căn ngũ mật.
Hóa ra chỉ cần có năm linh căn, thể nội khiếu vị sẽ từ lượng biến chuyển thành chất biến.
Nhiều cũng vô dụng, cần nhất là đạt tới năm linh căn.
Tiên căn ngũ mật, phải có đủ như thế mới được tu luyện.
Hiện tại gã đủ năm linh căn tề tụ, tu luyện Tiên căn ngũ mật chỉ còn thiếu Đề hồ thánh quả thôi.
Nửa thủy linh căn còn quan trọng hơn uy năng Hắc thủy liên và Trường hà thao thiên quyển đề thăng.
"Phù!"
Cùng lúc, nữ tu vừa hé cười đột nhiên phun ra một ngụm máu.
"Lam đạo hữu, sao thế?" Ngụy Tác cả kinh, tâm cảnh tỉnh khỏi đốn ngộ.
"Kim đan của tại hạ vừa ngưng kết không lâu, chấn động ban nãy và thủy linh nguyên khí tổn thất khiến kim đan xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Tại hạ phải tu luyện trấn áp ngay." Nữ tu vội xếp bằng.
"Tan vỡ cũng tốt, thể chất thiên phú và công pháp tu luyện của y tựa hồ cực kỳ đặc biệt, tan vỡ sẽ phát ra thủy linh nguyên khí kinh nhân." Lục bào lão đầu hưng phấn hẳn.
"Tại hạ...!"
Ngụy Tác lúc đó chỉ muốn bóp chết lục bào lão đầu. Tuy gã vẫn chưa biết thân phận nữ tu nhưng dù gì nàng cũng cứu gã một lần, mang lại vô vàn lợi ích, nếu bảo nhân lúc kim đan của nàng tan vỡ mà thừa cơ hấp nạp thủy linh nguyên khí thì quá vô nhân tính.
"Mau trấn áp kim đan, mỗ sẽ hộ pháp." Cố nén xung động bóp chết lục bào lão đầu, Ngụy Tác bảo.
"Trấn áp kim đan mất hơn mười ngày." Nữ tu ngần ngừ.
"Không sao, đợi thêm hơn mười ngày nữa càng an toàn. Nếu đạo hữu tin lời mỗ thì mau trấn áp kim đan. Trừ phi có kẻ tại hạ không địch nổi xông vào, không thì trong líc đạo hữu trấn áp kim đan, không ai vào tĩnh thất nửa bước." Ngụy Tác gật đầu với nữ tu.
Nữ tu nhìn Ngụy Tác, thấy gã đứng ở cửa tĩnh thất thì chợt thấy an toàn.
"Được!"
Nữ tu không nói gì, ngoan ngoãn gật đầu, nuốt một viên đan dược, nhắm mắt lại, linh khí trong veo như sóng lớn dấy lên.
"Y tuy có sở thích khác người, lai lịch cổ quái, bất quá đáng để tin tưởng."
Nữ tu bắt đầu trấn áp kim đan, Ngụy Tác vỗ vào nạp bảo nang tùy thân lấy ra một lò hương, đốt loại có thể trấn định tâm thần, chống lại tâm ma rồi lui khỏi gian tĩnh thất.
Đoạn gã không quay lại gian tĩnh thất đó mà mở một gian khác to hơn ở gần.
Vốn Ngụy Tác còn do dự, nên rời đi ngay hay luyện chế hài cốt Không động cẩu thành Hắc minh cốt quân rồi mới đi, giờ thì càng giúp gã chọn lựa.
Mở xong mấy gian tĩnh thất, theo tập quán, Ngụy Tác thả Hắc minh cốt quân ra trông coi thông đạo.
Sợ không an toàn, gã lại dặn thêm Dương chi điểu cùng Hắc minh cốt quân chung sức bảo vệ.
Đoạn gã vào tĩnh thất, lấy hài cốt Không động cẩu ra luyện chế Hắc minh cốt quân mới.

"Là pháp bảo luyện chế từ nhược thủy của Thần Thủy cung! Lẽ nào ban nãy có Thần huyền cảnh tu sĩ đấu pháp?"
Ngụy Tác không biế rằng sau nửa ngày gã bắt đầu luyện chế Hắc minh cốt quân mới thì thanh niên thần bí được Tam Hoàng tông truyền thừa xuất hiện gần Phiên Ưng sơn.
Tay y đỡ khí linh của Lân vương thủy ấn, bạch sắc thủy kỳ lân lơ lửng phía trên, cảm thụ nguyên khí trong mấy nghìn dặm thì tỏ rõ thần sắc chấn động.
"Nhược thủy của Thần Thủy cung? Một giọt có thể luyện chế một món huyền giai pháp khí?" Thần bí thanh niên to vẻ cực kỳ tham lam, còn liếm môi như chỉ mong có một giọt để uống.
"Tại hạ từng thấy một món pháp khí dùng nhược thủy luyện chế, khí tức này không ai." Kỳ lân tướng mạo thập phần uy nghiêm bảo thanh niên thần bí, "Thủy hệ thiên long uống được nhiều thủy linh nguyên khí, thọ nguyên chắc tăng thêm một chút."
"Tu sĩ thi triển pháp khí này là ai, dám phá hoại việc lớn của ta!" Thần bí thanh niên tỏ rõ thần sắc tham lam, rồi trở thành hung hãn, "Trên mình y chưa biết chừng còn có pháp khí đó, thôn tính để luyện công luôn, ta biết y là ai sẽ không tha."
"Không cần vội." Bạch sắc kỳ lân lắc đầu, "Thủy hệ thiên long đó sắp cạn thọ nguyên, dù có ngần này thủy linh nguyên khí, tối đa mấy tháng nữa thì nó cũng sẽ đến long trủng. Lúc đó dù trong long trủng không còn hài cốt hoặc yêu đan thủy hệ thiên long khác thì nguyên hài cốt, yêu đan của nó cùng đủ cho chủ nhân ít đột phá đến tu vi Kim đan tứ trọng."
"Đạt tu vi Kim đan tứ trọng, ta sẽ tìm y báo cừu!" Thần bí thanh niên nheo mắt cười lạnh, "Y không ngờ rằng chúng ta đuổi theo thủy hệ thiên long đến Thiên Huyền đại lục mà nghe được tin về y."
"Đúng thế, trách lad trách y quá ngông nghênh, tưởng về Thiên Huyền đại lục thì chúng ta không biết hành tung." Bạch sắc kỳ lân không nén được gào lên, "Một khí linh tối đê cấp mà định giết ta!"
"Oa!" Đúng lúc đó, nếu Ngụy Tác đột nhiên chui ra thì thanh niên thần bí và thủy kỳ lân khí linh khẳng định sẽ ré lên, cả hai không sao ngờ rằng mình thương lượng hào hứng như thế thì kẻ cả hai cần đối phó đang ở dưới lòng đất hoang nguyên trước mặt.
Lúc đó Ngụy Tác đang chuyên tâm luyện chế hài cốt Không động cẩu thành Hắc minh cốt quân, không biết thanh niên thần bí gã vẫn chưa quên đang ở Phiên Ưng sơn.
"Vù!"
Nói thêm mấy câu cùng bạch sắc kỳ lân, thanh niên thần bí mình rực thủy quang, tan biến vào thinh không.
Ở hướng khác, Huyền phong thiên điện tránh mặt bạch sắc thiên long đã vòng sang Thiên khung Thiên Huyền đại lục bắc bộ.
Trong đại điện Huyền phong thiên điện, bên một chiếc ao nhỏ có khảm một khối tinh thạch trong suốt.
Qua khối tinh thạch có thể thấy tình hình bên dưới Huyền phong thiên điện, tinh thạch còn tác dụng chiết xạ đặc biệt khiến cảnh vật càng rõ.
Đỉnh đại điện khảm trước không ít tinh thạch pháp trận.
"Lâm Thái Hư, phương pháp của các vị vô hiệu thì để mỗ dùng cách riêng bức nàng ta ra, Huyền Phong môn không có ý kiến chứ?" Hứa Thiên Ảo và Lâm Thái Hư đứng trong đại điện, nói chuyện cạnh cái ao.
"Cách riêng?" Lâm Thái Hư hơi nhíu mày, "Hứa huynh định thế nào?"
"Mỗ đã nghe ngóng rõ, y và Linh Nhạc thành Cơ Nhã kết thành đạo lữ, y đối phó Đông Dao thắng địa và Tụ Tinh tông, cũng vì Đông Dao thắng địa thôn tính Trân Bảo các." Hứa Thiên Ảo cười nhạt, "Nếu mỗ loan tin là y gặp nguy hiểm thì đạo lữ của y chắc sẽ đến chứ?"
"Các hạ định dùng đạo lữ của y bức y lộ diện?" Lâm Thái Hư gật đầu.
"Chỉ mỗi việc y đoạt Thanh hư đằng là đáng làm thế." Hứa Thiên Ảo liếc Lâm Thái Hư, "Lâm huynh không cho như thế là quá gian tà mà không tán thành chứ?"
"Lẽ nào mỗ cổ hủ thế sao?" Lâm Thái Hư cười lạnh.
"Tất nhiên mỗ sẽ đối phó y, tin tức cũng do mỗ đồn nhưng những việc khác sẽ phải phiền Lâm huynh." Hứa Thiên Ảo mỉm cười, ra vẻ nắm chắc, "Chân Võ tạm thời không có bao nhiêu nhân thủ, những truyền tống pháp trận ở bắc bộ còn dùng được thì phiền Lâm huynh giúp. Giữ chặt truyền tống pháp trận, dù y phát giác mà thông tri thì chúng ta vẫn nhanh hơn."
"Tại hạ phải về Huyền Phong môn phục mệnh, truyền tống pháp trận thì sẽ an bài nhân thủ." Lâm Thái Hư không rườm lời, vung tay, một đạo thanh sắc hồng quang từ Huyền phong thiên điện bắn ra.
"Bá Khí chân nhân? Sâu kiến mà thôi!" Hứa Thiên Ảo cũng cười lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 1 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Cuộc sống vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số bài thuyết pháp hay của các giảng sư từ trang thuyết pháp chẳng hạn như nhan qua giau va ngheo b tt thich chan quang, phai tu no luc thay thich nhat hanh thuyet giang những bài giảng pháp này rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.