Thông tin truyện

Boss, vợ ngài lại chạy rồi

Boss, vợ ngài lại chạy rồi
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Tên gốc: Ảnh hậu lão bà không được chạy.

Bạn trai bắt cá hai tay? Đổi đi, làm hắn không có tiền đồ! Tỷ tỷ xấu xa? Ngược ả! Làm ả thân bại danh liệt! Các loại hãm hại hay là không ngăn cản được con đường siêu sao của Lục Diệp, mặt mũi nhóm cặn bã đau không?

Chỉ là, vì sao có một bánh bao nhỏ ngày ngày đi theo phía sau đuôi cô …… Ô không, phía sau còn có một đại băng sơn (núi băng lớn).

“Em là người phụ nữ của anh, nghĩa vụ là làm ấm giường. Làm ấm rồi, anh sẽ nâng em thành siêu sao"

“Hừ, tôi mới không cần”

Edit: Shui, Gió Lốc.

Danh sách chương

loading...
DMCA.com Protection Status