Đế tôn

Chương 1610: Kiếp Vận nguyên niên (2)

Trận đại chiến này ngoại trừ Khu Thần Ma Hoàng, Địa Ngục Hoàng Đạo Cực Cảnh cường giả khác cũng không lộ diện, mà Bổ Thiên Thần Nhân bên này cũng không có người xuất đầu, từng tồn tại cổ xưa chỉ là nhìn xem một màn này.

Địa Ngục một phương là yêu quý cánh chim của mình, sợ lộ diện sẽ bị Bổ Thiên Thần Nhân đánh chết, mà Bổ Thiên thần nhân cũng có lo lắng của mình. Một là lo lắng Cổ tiên thoát khốn, hai là lo lắng Minh Hải vạn ngục ấn.

Địa Ngục phá cục, đã thành kết cục đã định.

Phía trên Thần giới La Thiên, từng Cự Đầu, Thần Đế thống trị Chư Thiên bị mời nhập La Thiên đế cung, tất cả tồn tại có danh hào đều tụ tập ở đây, cùng bàn như thế nào ứng đối trường hạo kiếp này.

Trung Thiên thế giới Vị Ương Nữ Đế, Câu Trần Thiên Thiên Phương Thần Đế. Hậu Thổ Thiên Bá Phù Thần Đế, Trường Sinh Thiên Thánh Phật Thánh Quân, Thanh Hoa Thiên Nguyên Quân Nữ Đế, Tử Vi Thiên Thánh Hoàng Thần Đế, Huyền Thanh Thiên Hoang Tổ Thần Đế, Ngọc Hoàng Thiên Trường Nhạc Nữ Đế. Tử Tiêu Thiên Trấn Thiên Thần Đế, cộng thêm Chư Thiên rất nhiều Thần Chủ, Thần Tôn, Thần Quân cấp Cự Đầu, tụ tập dưới một mái nhà.

Lại có La Thiên văn võ quần thần, Chư Thần mọc lên san sát như rừng, Thần Quang rung chuyển. Mà Đông Cực đại đế thì tọa trấn trên Thiên Cực bảo tọa, sau lưng có chín Nữ Đế sừng sững. Tất cả Chư Thần Chư đế lớn nhỏ khí tức hình thành từng mảnh thời không chằng chịt.

Quang Vũ Thần Đế suất lĩnh tiền triều văn võ bá quan, cũng thình lình xuất hiện, ở bên trong Chư Thần Chư đế rất dễ làm người khác chú ý, nhân tài đông đúc, có thể nói thế lực lớn nhất.

- Trẫm đăng cơ đến nay, đã gần có một năm, đến nay chưa định ra niên hiệu.

Ánh mắt Giang Tuyết ở trên mặt Chư Thần chư đế quét một lần, thanh âm truyền đãng La Thiên nói:

- Hạ giới thế gian Đế Hoàng còn có niên hiệu, niên hiệu Đông Cực thần triều ta nên định như thế nào, trẫm còn muốn thỉnh giáo chư quân.

Chư Thần hai mặt nhìn nhau, chẳng biết tại sao ở trước mắt hạo kiếp, Nữ Đế như thế nào đột nhiên nhắc tới sự tình này.

Bất quá Nữ Đế đã hỏi, tự nhiên có thần quan thần tướng ra khỏi hàng, nhao nhao mở miệng hiến kế, có nói niên hiệu "Đăng Phong", có nói không bằng gọi "Định Thiên", có nói gọi là "Hưng Thịnh", Giang Tuyết đều bất mãn, nhìn về phía Giang Nam, cười nói:

- Tả Thiên thừa, ngươi xưa nay tự xưng là người đọc sách, hôm nay thời điểm dùng ngươi đã đến, nhìn xem Tả Thiên thừa có thể để cho trẫm thoả mãn hay không.

Giang Nam ra khỏi hàng nói:

- Bệ hạ cải tạo La Thiên, đoạt số mệnh Địa ngục, bình định vạn giới phân loạn, nhất thống Chư Thiên vạn giới, hôm nay hạo kiếp bộc phát, không bằng liền đem niên hiệu làm thành Kiếp Vận. Ở bên trong hạo kiếp, cướp số mệnh Địa Ngục, bảo vệ Chư Thiên vạn giới ta hưng thịnh, hôm nay bệ hạ đăng cơ năm thứ nhất, gọi là Kiếp Vận nguyên niên.

Giang Tuyết cười nói:

- Tả Thiên thừa quả nhiên là trẫm chi tâm phúc, cái niên hiệu Kiếp Vận này rất tốt, rất được tâm trẫm. Như vậy liền định như vậy, sau này niên hiệu thần triều là Kiếp Vận, năm nay là Kiếp Vận nguyên niên. Chư quân, hôm nay hạo kiếp đã lên, Địa Ngục xâm lấn Chư Thiên ta, Chư Thiên nguy tại sớm tối, chư quân cho rằng, trường hạo kiếp này nên ngăn cản như thế nào?

Chư Thần im lặng, không có một cái nào mở miệng, Địa Ngục hùng hổ mà đến, muốn tiêu diệt Chư Thiên vạn giới, chống cự Địa Ngục tự nhiên là bụng làm dạ chịu, nhưng mà lúc này ai dám chủ động nhảy ra nói ta làm tiên phong?

Hữu Thiên Hầu Quang Vũ đột nhiên cười nói:

- Bệ hạ, Tả Thiên thừa tài hoa cái thế, ngay cả chúng ta cũng cực kỳ bội phục. Sao không để cho tâm phúc của bệ hạ đi làm tiên phong, đối kháng đại quân Địa Ngục?

Những người khác nhao nhao mở miệng nói:

- Kính xin mượn tâm phúc của bệ hạ dùng một lát!

- Tả Thiên thừa xuất mã, Địa Ngục tất nhiên vãi ra quần!

Sắc mặt Giang Nam tối sầm, những hỗn đãn này rõ ràng là muốn cho hắn làm pháo hôi.

Thần Đô Thần Quân vội vàng ra khỏi hàng, kháng nghị nói:

- Tả Thiên Hầu chỉ là Chân thần, hơn nữa trong tay không binh không tướng, như thế nào đi ngăn cản Địa Ngục?

- Tả Thiên thừa miệng lưỡi kinh người, tài hùng biện không ngại, nói không chừng nói chuyện một lát liền có thể để cho Địa Ngục lui binh.

Phụ Triều Pháp Vương ha ha cười nói.

- Chư quân không cần làm khí phách tranh giành.

Giang Tuyết cười mỉm nói:

- Một trận chiến này bên ngoài là triều đình của ta cùng Địa Ngục Sa La ma triều chiến đấu, vụng trộm là Bổ Thiên Thần Nhân cùng Địa Ngục chư hoàng tranh đấu, chúng ta chỉ cần làm tốt đại chiến bên ngoài, tiêu diệt lực lượng Sa La ma triều, về phần tầng trên tranh đấu, không cần các ngươi nhúng tay. Chư quân từng người thống lĩnh Thần Ma, hạ giới chiến một trận.

Nàng lập tức điểm tướng, từng Thần Chủ, Thần Tôn, Thần Quân từng người thống binh hạ giới, nhập chủ nguyên một đám thế giới, chế tạo bình chướng, chờ đợi cùng Địa Ngục đại quân chinh chiến chém giết.

Mà vào lúc này, dưới Minh hải hiện ra thời không quỷ dị, thông hướng Quỷ giới.

Một tòa tế đàn vô cùng hùng vĩ hiện ra, rộng lớn ức vạn dặm, trên tế đàn vô số Quỷ giới Thần Ma sừng sững, bảo vệ xung quanh một Đế Hoàng, bên người Đế Hoàng kia còn có một gương mặt quen thuộc, đúng là Ngục Pháp Thiên Vương.

- Tế phiên!

Ngục Pháp Thiên Vương thần hồn không hiểu lý lẽ, thấp giọng quát nói.

- Tế phiên!

Vô số Quỷ giới Thần Ma nghiêm nghị hét lớn, thanh âm thậm chí truyền lại đến Minh Hải Địa Ngục vạn giới!

'Rầm Ào Ào'

Một mặt đại phiên vô cùng khổng lồ đột nhiên bay lên, sừng sững ở trên tế đàn, quay tròn chuyển động, mỗi chuyển động một vòng liền lớn hơn một phần, cuối cùng nhất hóa thành một mặt cờ đen so với tế đàn còn muốn khổng lồ.

Trong cờ đen mây đen cuồn cuộn, tản mát ra một loại lực lượng dị thường quỷ dị, có thể tác động thần hồn thần tính!

Ngục Pháp Thiên Vương quay người, hướng Đế Hoàng kia khom người nói:

- Bệ hạ! Chiêu Hồn Phiên đã tế lên, kính xin bệ hạ phân phó!

- Tốt.

Quỷ Đế kia lạnh nhạt nói:

- Hai vũ trụ đại chiến, tất nhiên sẽ tử thương vô số anh linh, những anh linh này nhập Quỷ giới ta, trận đại chiến này sẽ để cho Quỷ giới ta hưng thịnh trước nay chưa có, đại đạo cũng có thể.

Mà ở bên ngoài Chư Thiên thần giới, trong Thiên Giới Thiên đình truyền đến một thanh âm uy nghiêm thâm trầm, cao giọng nói:

- Truyền Ngọc Hoàng ý chỉ, dựng lên Phong Thần bảng ở bên ngoài Nam Thiên môn!

- Tịch Thiên Vương, Tịch Thiên Vương!

Vô số thiên binh thiên tướng xuất hiện ở bên trong Nam Thiên môn, một người cao giọng nói:

- Bệ hạ để cho chúng ta dựng lên Phong Thần bảng, huyền ở bên ngoài Nam Thiên môn!

- Đã biết.

Một thần tướng ngọc thụ lâm phong cười nói.

Tịch Thiên Vương kia phong thần sâu sắc, sau lưng còn đi theo bốn thần tướng, một cái khiêng búa, một cái ôm bảo kiếm, một cái lưng cõng ống trúc, còn có một Phật Đà áo trắng lông mày xanh đôi mắt đẹp.

Tịch Thiên Vương đem Phong Thần bảng treo cao ở bên ngoài Nam Thiên môn, đứng trong Thiên Môn nhìn xa Chư Thiên vạn giới, chỉ thấy Chư Thiên vạn giới đen tối không rõ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 6 lượt.

Sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng, bạn cần dành ít thời gian cho riêng mình để thư giãn với những hình ảnh đẹp và những câu nói hay, stt hay, châm ngôn hay từ trang tạp chí ảnh đẹp chẳng hạn như hinh anh buon co don, hinh nen iphone 6s rất nhiều thông tin và kiến thức bổ ích giúp bạn sống vui vẻ, độc quyền chỉ có tại tapchianhdep.com.

loading...
DMCA.com Protection Status