Đế tôn

Chương 2792: Đại La Thiên truyền đạo (2)

Bọn họ đều là Tiên Đế, ma đế, có nhiều Thiên Quân đi theo, muốn điệu thấp cũng không được.

Giang Tuyết Tình mang theo nhiều lãnh tụ Thiên Môn đến thì càng điệu thấp hơn. Những Đạo Quân trong Thiên Môn có nông dân, thợ săn, tiên sinh dạy học, lão nhân tự chơi cờ, phu nhân canh cửi, hình tượng nhà quê bắt mắt.

hiện giờ Đại La Thiên bao phủ trên đỉnh, nguyên thủy chi khí hình thành biển mây dao động, các cung điện xinh đẹp đứng thẳng trong mây. Trời trăng treo cao, tinh tú chiếu rọi, biển mây sóng vàng cuồn cuộn không dứt.

Trên biển mây có bốn ngàn tám trăm bồ đoàn, các Đạo Quân, Thiên Quân ngồi xuống.

Giang Nam, Thị Hiên Vi cũng ngồi xuống. Ma Kha Thiên Quân, Đạo Tạng Đạo Quân đến nơi, lòng phập phồng lo sợ.

Giang Nam nhìn quanh một vòng, cười nói:

- Các vị đạo hữu, hãy bày đạo quả ra đi.

Đám Đạo Quân, Thiên Quân phe Đại La Thiên nghe vậy lấy đạo quả ra. Tu luyện đến cảnh giới Thiên Quân, Đạo Quân thì ít ai ký thác đạo quả trong tiên thiên Tiên vực, vì dù là Tiên vực cũng không an toàn bằng thân thể mình. Đa số Thiên Quân, Đạo Quân ký thác đạo quả trong cơ thể mình.

Đám người Huyền Đô, Càn Nguyên, Tịch Ứng Tình, Đạo Vương, Đông Cực lấy đạo quả ra, dị tượng đầy trời khác nhau. Có dị tượng tạo hóa, huyền đài, tiên quang thần đạo. Chư tiên vĩ đại, tiên hồ chín đuôi. Dị tượng đế hoàng, dị tuượng thần thụ, dị tượng cực lạc, dị tượng Đạo Tổ. Các màu ánh sáng chiếu rọi Đại La Thiên như kim đỉnh.

Đại La Thiên tự phát ra ánh sáng vô tận chiếu đỉnh Tiên giới sáng trong, hỗn độn vực ngoại cũng bị ánh sáng chiếu rực rỡ.

Có một loại ba ngàn đại đạo xuyên qua hư không hư minh, như gợn sóng dập dờn, rất huyễn lệ.

Trong Đại La Thiên, nguyên thủy chi khí dần dung nhập vào các đạo quả, đạo âm xinh đẹp kỳ lạ vang lên kích phát mỗi đại đạo trong đạo quả nâng cao tu vi.

Các Đạo Quân, Thiên Quân khác do dự, dù gì lấy đạo quả ra rất nguy hiểm. Nếu Giang Nam đánh nát đạo quả của bọn họ thì chết chắc.

Giây lát sau cường giả phe Đại La Thiên được nhiều ích lợi, từ trong nguyên thủy chi khí tham ngộ ra đạo lý bình thường khó tham ngộ được, ai nấy cười toe toét.

Thế là mấy Thiên Quân khác lấy đạo quả ra, cũng có nhiều nguyên thủy chi khí dung nhập vào đạo quả của bọn họ.

Giang Nam đối xử bình đẳng, chỉ cần lấy đạo quả ra là được lợi lộc ngay.

Nhưng còn một số Đạo Quân, Thiên Quân không tin tưởng Giang Nam, chưa lấy đạo quả ra.

Giang Nam mặc kệ, lòng máy động, trong Đại La Thiên vang vọng đạo âm.

Càn Nguyên biến sắc mặt, nhỏ giọng nói:

- Nhân quả huyền đài đại đạo? Và lĩnh ngộ còn thâm sâu hơn ta, nhân quả huyền đài tiên thiên!

Huyền Đô Tạo Hóa Đạo Quân biến sắc mặt nhỏ giọng nói:

- Tạo hóa tiên thiên?

Những người khác như Hồng Đạo Nhân nghe đạo âm là diệu lý tối cao hồng mông tiên thiên. Quân Đạo Nhân nghe là diệu lý tối cao vô vi tiên thiên. Kế Đố Ma Đế nghe là đạo và lý vô thượng ma cảnh tiên thiên. La Hầu La Ma Đế nghe là diệu lý trầm luân tiên thiên.

Ngoài ra đám người Tịch Ứng Tình, Giang Tuyết, Đạo Vương, Lạc Hoa Âm, Thiếu Hư, Tinh Quang nghe đạo lý đều khác nhau. Bọn họ nghe đạo âm là đại đạo mà bọn họ tu hành, cao sâu hơn bọn họ lĩnh ngộ. Cả đám nghiêng tai lắng nghe, bất giác chìm vào trong đó, khó thoát ra được.

Đám người Khổ Hạnh Thiên Tôn, Nguyên Dục Tiên Đế, Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế rất ngạc nhiên. Bọn họ nghe đạo âm chỉ là tiếng hỗn độn, không lĩnh ngộ được gì.

Khổ Hạnh Thiên Tôn nhìn xung quanh, thấy các Đạo Quân, Thiên Quân lúc trước lộ đạo quả mặc kệ có phải là phe Đại La Thiên hay không đều chìm trong ngộ đạo. Khổ Hạnh giáo chủ lòng máy động, lấy đạo quả của mình ra.

Lúc trước Khổ Hạnh Thiên Tôn không lấy đạo quả ra, chỉ quan sát vì không quen thân với Giang Nam, chỉ giao dịch vài lần, không mấy tin tưởng hắn.

Khổ Hạnh Thiên Tôn lộ ra đạo quả, biến sắc mặt, hai tay chắp vào nhau:

- Thiện tai thiện tai, Thiên Tôn lĩnh ngộ ra vô lậu tiên thiên, được đạo diệu vô lậu tiên thiên, lão tăng khâm phục.

Nguyên Dục Tiên Đế nghe vậy giương mắt nhìn hướng Giang Nam, thấy hắn ngồi im, thân hình to lớn vĩ đại, đôi mắt khép. Đại đạo quanh thân Giang Nam chấn động khiến Đại La Thiên phát ra các loại đạo âm huyền diệu.

Nguyên Dục Tiên Đế lấy đạo quả ra, cười nói:

- Càn Nguyên nghe ra nhân quả tiên thiên, Huyền Đô nghe tạo hóa tiên thiên, Khổ Hạnh giáo chủ cũng nghe ra vô lậu tiên thiên, trẫm không tin Thiên Tôn có thể giảng ra Thái Cực tiên thiên!

Nguyên Dục Tiên Đế mới lấy đạo quả ra liền nghe đạo âm hùng vĩ chấn động. Mới rồi đạo âm mơ hồ thoáng chốc biến rõ ràng, là Thái Cực tiên thiên mà Nguyên Dục Tiên Đế tinh thông.

Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế thấy vậy nhíu mày lấy đạo quả hai phân thân của mình ra, một phân thân tham ngộ hồng mông tiên thiên, phân thân khác tham ngộ nguyên thần tiên thiên.

Không ngờ Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế mới lấy đạo quả ra quả nhiên nghe thanh âm đại đạo nguyên thần tiên thiên, hồng mông tiên thiên,

Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế cười to bảo:

- Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng pháp thật mới mẻ, ta muốn biện pháp xem Thiên Tôn có bản lĩnh gì!

Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế lấy đạo quả bản thể ra, cười hỏi:

- Thiên Tôn, người có thể giảng vài phần đạo lý tam nguyên tiên thiên của ta?

Ngay sau đó Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế biến sắc mặt, lỗ tai nghe đạo âm tam nguyên tiên thiên.

Thật ra tam nguyên tiên thiên của Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế chưa viên mãn, đây là cảnh giới tiên thiên gã tự sáng tạo, chuẩn bị dung hợp hồng mông tiên thiên, nguyên thần tiên thiên hóa thành tam nguyên thái nhất tiên thiên.

Loại cảnh giới tiên thiên này là Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế vất vả khổ cực chịu đựng không biết bao nhiêu vạn năm, chưa từng lộ ra trước mặt ai, ý định vượt qua Thái Cực tiên thiên của Nguyên Dục Tiên Đế, vượt qua Giang Nam, vượt qua Đế và Tôn.

Nhưng muốn tam nguyên quy nhất thì khó khăn biết bao, bây giờ Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế chỉ có thành tựu nhỏ.

Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế mới lấy đạo quả ra đã nghe trong Đại La Thiên truyền đến đạo âm tam nguyên tiên thiên, cú sốc quá lớn.

cảnh giới tiên thiên chưa từng thi triển trước mặt ai vậy mà có trong tiên thiên nguyên thủy của Giang Nam. Hỏi sao Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế không giật mình, không ủ rũ?

Linh Nữ ngâm khẽ, lấy đạo quả của mình ra. Linh Nữ biến sắc mặt, nàng nghe thấy hỗn độn tiên thiên, đẳng cấp rất cao, gần như không thua gì Đạo Không Đạo Nhân truyền thừa.

Đám người Ngọc Kinh Vong Tình Tiên Đế, Đại Diễn Cổ Thần, La Hầu La Ma Đế, Kế Đố Ma Đế, Mông Tốn Đạo Quân, Thánh Ma, Vạn Chú, Tử Hạm, Bỉ Ngạn, các Đạo Quân cổ xưa nghe thấy đạo âm là thanh âm đại đạo mình quen thuộc nhất.

Trên Đại La Thiên, càng nhiều Đạo Quân, Thiên Quân lấy đạo quả ra. Đạo quả mới xuất hiện thật không tầm thường, mỗi người nghe đạo âm khác nhau.

Đạo Quân chưa lĩnh ngộ tiên thiên thì nghe ba ngàn đại đạo mình nghiên cứu ra. Đạo Quân đã lĩnh ngộ tiên thiên thì nghe cảnh giới tiên thiên mà mình cực nhọc nghiên cứu.

Ma Kha Thiên Quân thấy vậy mắt lóe tia sáng, lấy đạo quả đã luyện thành đại đạo Bất Không ra, nghe đạo âm đại đạo Bất Không truyền đến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 6 lượt.

Truyện ngôn tình là món ăn tinh thần giúp bạn giải tỏa sau những giờ làm việc căng thẳng, nhưng bạn quá mệt mỏi để tìm kiếm những bộ truyện hay tại các web truyện mỗi khi đọc. Bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn trang web đọc truyện ngôn tình, tiểu thuyết hay, miễn phí. Hãy vào link bên dưới đọc truyện hay ngay thôi nào! Tuyển chọn hàng chục ngàn bộ truyện hay gồm nhiều thể loại từ trang truyện hay chẳng hạn như audio bach luyen thanh than tac gia an tu giai thoat chuong 31 60, vuong phi da tai da nghe tap 05 luong vuong chet roi truyen xuyen khong với hàng ngàn bộ truyện được chọn lọc kỹ càng đủ mọi thể loại phù hợp cho từng đối tượng và từng độ tuổi. Chắc chắn bạn sẽ tìm được những bộ truyện vô cũng hấp dẫn tại truyen.biz.

loading...
DMCA.com Protection Status