Thông tin truyện

Điện hạ, ngài thật bá đạo

Điện hạ, ngài thật bá đạo
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Nhân gian tương truyền: "Chiếm được thần nữ, thiên hạ tới tay."

Vô số người đồn rằng thần nữ là người có quyền năng to lớn. Thế nhưng không biết rằng ngoài quyền năng, số phận của thần nữ mà họ tôn thờ ấy cũng cực kỳ bi đát, họ phải gánh chịu bác khổ của nhân gian và sẽ tan biến sau khi bạn sức mạnh của mình cho tộc người tôn thờ họ...
loading...
DMCA.com Protection Status