Thông tin truyện

Đồng thể

Đồng thể
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Anh chính là cô ở một thế giới khác

Bọn họ là song sinh cùng mệnh, cô chết thì anh vong

Đây là câu chuyện về một người yêu “bản thân mình”

“Cô muốn chết như thế nào?”

“Tôi muốn cùng chết với anh…”

Editor: Hoa Hảo Nguyệt Viên.

Danh sách chương

Are you looking for some help with planning a trip to Vietnam? Look no further! The following travel guide will help you to plan your perfect trip to Vietnam. All are available in the website vietnam visits such as vietnamese destination, best places to visit in vietnam for sure you will have the best trip with above information.

loading...
DMCA.com Protection Status