Thông tin truyện

Đồng thể

Đồng thể
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Anh chính là cô ở một thế giới khác

Bọn họ là song sinh cùng mệnh, cô chết thì anh vong

Đây là câu chuyện về một người yêu “bản thân mình”

“Cô muốn chết như thế nào?”

“Tôi muốn cùng chết với anh…”

Editor: Hoa Hảo Nguyệt Viên.

Danh sách chương

loading...
DMCA.com Protection Status