Thông tin truyện

Kiếm tôn

Kiếm tôn
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Một kiếm độc nhất vô nhị! Một kiếm làm bá chủ thiên hạ!

Ai không phục cứ tới! Chư Thiên Thần Phật, sinh tử không màng! 

Nhất Kiếm Độc Tôn!

Danh sách chương

Bình luận truyện

loading...