Người cầm quyền

Chương 249: Vừa mừng vừa lo (1+2+3)


Hoàng Văn Vận vô cùng hưng phấn. Ông ta vừa mới tới Thường ủy Thành ủy, Trưởng ban Thư ký Thành ủy Lâu Đoạn Trúc biết. Nói Bí thư Tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện thứ năm này tới huyện Phú Nghĩa nghiên cứu công việc, yêu cầu toàn huyện Phú Nghĩa phải làm tốt công việc.


- Đây là lãnh đạo Bí thư Hoàng có phương pháp, công việc của huyện Phú Nghĩa đạt được sự khẳng định của Tỉnh ủy

Hàn Đông mỉm cười nói.

Bí thư Tỉnh ủy mới nhậm chức tầm nửa tháng. Đến huyện Phú Nghĩa thị sát, cho thấy công việc ở phương diện nào đó của huyện Phú Nghĩa, chắc chắn là khiến ông ta hứng thú, nếu không, bây giờ Nguyên Hằng Kiện chỉ sợ đến thành phố cấp ba của toàn tình cũng không có chạy một vòng, sao có thời gian mà đến huyện cấp một nhỏ bé mà thị sát chứ.

Hoàng Văn Vận tự nhiên hiểu đạo lý này, bởi vậy vô cùng hưng phấn.

Trong lòng ông ta vẫn luôn có khát vọng, có dã tâm, bây giờ xem ra, dường nhưng giấc mộng càng ngày càng thật.

Chỉ cần Bí thư Tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện lần này đến huyện Phú Nghĩa thị sát, nếu có thể vừa lòng, vậy thì tiền đồ về sau của ông ta, cản trở sẽ ít đi nhiều.

Hiện tại ông ta đang gặp phải vấn đề lớn nhất là bên trên không có chỗ dựa đáng tin vì ông ta mà đứng ra, thường thì thiếu khuyết đi một cơ hội.

Lẽ ra, làm Bí thư Huyện ủy, chỉ cần có thể làm ra chút thành tích, có người có lời đệ lên trên. Lên trên một bước, làm Phó chủ tịch Thành phố, cũng là có khả năng lớn đấy.

- Bí thư Nguyên chủ yếu là muốn đi thị sát những công việc công khai

Hoàng Văn Vận cười nói.

- Tôi đây là hưởng tý ảnh sáng của Hàn Đông cậu đấy.

Hàn Đông khiêm tốn nói

- Đây đều là sự lãnh đạo chính xác của Bí thư Hoàng.

Hoàng Văn Vận xua tay

- Được rồi, bây giờ Bí thư Nguyên đến thị sát là chuyện lớn, những chuyện khác để sang một bên trước.

Sau đó, ông ta gọi văn phòng Huyện ủy Hùng Chính Lâm đến, để anh ta triệu tập hội nghị thường vụ.

Hơn mười phút sau, các vị Thường ủy đã đến văn phòng Huyện ủy rồi.

Nhìn thấy Hàn Đông và Bí thư Huyện ủy Hoàng Văn Vận cùng nhau đi vào phòng họp, tất cả mọi người có chút ngạc nhiên, không biết lần này là chuyện gì đây.

Hình như từ sau khi Hàn Đông lên làm Thường ủy. Trong huyện số lần hội họp Thường vụ nhiều hơn trước nhiều lắm.

Đối với ủy viên Thường trực Huyện ủy trẻ tuổi này, mọi người bây giờ đều nhận thức được chỗ lợi hại của hắn, đừng thấy hắn còn trẻ tuổi, nhưng khi làm việc, chả có chuyện nào là chuyện nhỏ cả. Lần này công trình cải tạo đường Tân Giang, cũng là do hắn làm ra, mọi người đều nhìn thấy bản vẽ thiết kế xây dựng quy hoạch của viện nghiên cứu tỉnh, từ hiệu quả trên bản vẻ cũng có thể nhận ra đường Tân Giang sau khi xây xong, nhất định trở thanh cảnh phố bên sông đẹp nhất huyện Phú Nghĩa, là một chiến tích công trình không tồi đâu.

Tuy nhiên, mọi người nhìn thầy vẻ mặt của Hoàng Văn vận, nhìn thấy vẻ hứng phấn vui vẻ, đều nghi hoặc khó hiểu.

Hoàng Văn Vận ngồi xuống, mỉm cười nói

- Hôm nay mời dự họp khẩn hội nghị thường vụ, chủ yếu là có một việc. Tôi vừa mới nhận được thông báo của Trưởng ban thư ký thành ủy Hồng. Bí thư Tỉnh ủy Nguyên thứ năm này muốn tới huyện Phú Nghĩa thị sát công việc, bây giờ chúng ta nghiên cứu bố trí phương án tiếp đãi.

- A

- Ạch

Trong phòng hội nghị, dấy lên một tràng kinh hô.

Tất cả đều bỗng chốc bị tin tức này trấn động rồi.

Trong lịch sử của huyện Phú Nghĩa, lãnh đạo to nhất đến thị sát công việc, cũng chỉ là Phó chủ tịch tỉnh mà thôi.

Nào ngờ có ngày. Bí thư Tỉnh ủy sẽ đến huyện Phú Nghĩa thị sát công việc.

Trong lòng mọi người đều có chút hưng phấn, công tác của huyện Phú Nghĩa có thể đủ để đạt được sự tán thành của Bí thư Tỉnh ủy. Vẻ mặt mọi người đều sáng ngời.

Đương nhiên, khi mọi người hưng phấn, các ý kiến trong lòng đều không giống nhau.

Bí thư Tỉnh ủy đến thị sát, Hoàng Văn Vận thân làm Bí thư Huyện ủy, chắc chắn nhận được nhiều sự chú ý nhất, hơn nữa một khi Bí thư Nguyên tỏ vẻ hài lòng đối với công việc ở huyện Phú Nghĩa, vậy thì tiền đồ của Hoàng Văn Vận càng xán lạn hơn rồi.

Ngược lại, Chủ tịch huyện Phương Trung làm nhân vật số hai. Đến chỗ tốt cũng ít đi phần nào.

Về phần người khác, đến lúc đó có thể đủ để gặp Bí thư Tỉnh ủy, đó là một việc quát tốt, về phần nói được ưu đãi gì, cơ bản không có gì thực hiện được.

Nhưng mà, bất luận thế nào, Bí thư Tỉnh ủy đến thị sát, là một việc tốt, cũng là một việc lớn, mọi người đều phấn chấn thảo luận công tác tiếp đãi.

Trên thực tế, Bí thư Tỉnh ủy xuống dưới thị sát, ở toàn bộ Vinh Châu đều là chuyện lớn, dó đó tiếp đãi thế nào, Thành ủy cũng có biện pháp tương ứng, mà Phú Nghĩa sở dĩ phải họp thảo luận, chủ yếu là làm một số việc cẩn thận. Ví dụ như quét dọn vệ sinh đường phố, quy hoạch sắp xếp đường bộ, cùng với khả năng gặp các tình huống phát sinh mà giải quyết, v.v.vv…

Hoàng Văn Vận quét mắt một vòng, thấy mọi người có vẻ hưng phấn, khẽ cười nói

- Bí thư Nguyên đến lần này, chủ yếu là thị sát công việc công tác quản lý nhà nước đưa ra công khai của huyện Phú Nghĩa, do vậy toàn bộ, đều phải chuẩn bị tốt tiếp đón. Ngoài ra. Công tác quản lý nhà nước đưa ra công khai từ trấn Triệu Hoa mà ra, bởi vậy trấn Triệu Hoa cũng cần phải làm tốt chuẩn bị trọng điểm .

Theo sau, các ủy viên thường vụ, liền tự phân công quản lý, đều đưa ra các biện pháp thích hợp.

Đồng thời, các vị Thường ủy, đều thực hành phụ trách chịu trách nhiệm đến khi xong, mỗi người đều phân công nhiệm vụ nhất định.

Tình hình đặc biệt của Hàn Đông, toàn bộ công tác quản lý nhà nước đưa ra công khai, trên thực tế là Hàn Đông làm ra, bở vậy, Hoàng Văn Vận cũng nhắc tới Bí thư Nguyên có khả năng muốn tìm Hàn Đông để tìm hiểu tình hình công việc, cho nên để Hàn Đông chuẩn bị nhiều hơn chút. Ngoài ra Hàn Đông cũng phụ trách nhiệm vụ bao thầu của trấn Triệu Hoa. Nếu như Bí thư Nguyên muốn tới trấn Triệu Hoa, vậy thì Hàn Đông là nhân vật chính rồi.

- Tên tiểu từ này thật may mắn quá đi

Mọi người nhìn Hàn Đông, trong lòng đều vô cùng ngưỡng mộ. Không thể ngờ được Hàn Đông làm ra cái này, công tác quản lý nhà nước đưa ra công khai, không ngờ cho đến hiện tại, vẫn còn có tác dụng.

Tuy nhiên, mọi người ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, nhưng cũng có mấy người có thực lực làm ra động tĩnh lớn thế này.

Bí thư Tỉnh ủy đến thị sát, cho dù Thành ủy, Huyện ủy vô cùng coi trọng, nhưng cũng cần làm công tác bảo mật, ngoại trừ các vị ủy viên thường vụ ra, mọi người đều phụ trách làm việc, mà không nói với cấp dưới là vì sao .

Hàn Đông trở lại Ủy ban nhân dân huyện, lúc này liền tổng kết lại công tác quản lý nhà nước đưa ra công khai một lần. Đương nhiên hắn cũng không có nhận hết công lao về mình, mà là tất cả đều quy kết ở lãnh đạo Huyện ủy

Hàn Đông hiểu rằng, Nguyên Hằng Kiện chắc chắn có thể biết thân phận của mình, hơn nữa, chuyện công tác quản lý nhà nước đưa ra công khai là lên tiết mục bản tin thời sự của đài truyền hình trung ương, bởi vậy ai không biết cái này là thành tích do Hàn Đông làm ra cơ chứ.

Bởi vậy, Hàn Đông cũng không cần phải tô son thiếp vàng cho mặt mình, mà là bố trí chính vị, nói chút lời hay ý đẹp cho Huyện ủy, cái này mới có thể tạo ấn tượng tốt cho Nguyên Hằng Kiện.

Sau khi chải chuốt xong, Hàn Đông lại gọi điện cho Trấn ủy của trấn Triệu Hoa

- Bí thư Trương, tôi là Hàn Đông, sớm mai tôi đến trấn Triệu Hoa đi coi công tác quản lý nhà nước đưa ra công khai, đến lúc đó thăm vài thôn một chút.

Trương Trường Hà có chút nghi hoặc với cuộc gọi này, dựa vào Hàn Đông nói có việc gì, dựa vào tình hình bình thường, tìm Hầu Tây Bình mới là chính đạo.

Mặt khác công khai này, cũng thành thục rồi, Hàn Đông sao lại đột nhiên muốn đi đến trấn Triệu Hoa chứ.

Bởi vì mối quan hệ giữa hai người có chỗ khác biệt, bởi vậy Hàn Đông không có gọi điện cho Tả Nhất Sơn, mà là tự mình gọi cuộc điện thoại này.

- Chủ tịch Hàn muốn tới trấn Triệu Hoa thị sát công việc, đối với chúng tôi là nguồn khích lệ lớn nhất

Trương Trường Hà mỉm cười nói, cho dù mối quan hệ giữa hai người không tồi. Tuy nhiên đây là làm chuyện chính sự, cho nên Trương Trường Hà nói tương đối khách sáo.

Hàn Đông cười nói

- Bí thư Trương, chuyện này ông phải coi trọng cao độ, trong khoảng thời gian này phải nắm được công việc trọng yếu nhất, những công việc khác, có thể tạm thời để sang một bên.

Nghe Hàn Đông nói nghiêm trọng như vậy, trong lòng Trương Trường Hà càng nghi hoặc, không kìm nổi hỏi

- Chủ tịch Hàn, vội vậy sao.

Hàn Đông cười nói

- Tôi mang chút gió đến cho ông, cần chú ý bảo mật, mấy ngày này phỏng đoán có vị lãnh đạo muốn đến thị sát công tác quản lý nhà nước đưa ra công khai. Có khả năng muốn đến trấn Triệu Hoa, bởi vậy chúng ta cần phải làm tốt chuẩn bị hoàn toàn.

- Tôi biết rồi, tôi nhất định se làm tốt công tác chuẩn bị

Trương Trường Hà vui mừng nói, ông ta đến trấn Triệu Hoa. Các hạng công việc đều có Hàn Đông làm tốt nền móng rồi, lại có sự phối hợp của Hầu Tây Bình, bởi vậy tất cả đều thuận buồm xuôi gió, qua ngày cũng thoải mái, nhưng chính là bởi vì như vậy, ngược lại không thể hiện được thành tích của ông ta.

Lần này nghe được ý của Hàn Đông, cấp bậc lãnh đạo có thể đến trấn Triệu Hoa thị sát công việc là cao lắm. Ít nhất cũng là Bí thư Thành ủy, đối với ông ta mà nói, cũng coi như là một duyên kỳ ngộ khá tốt, trong lòng tự nhiên vui mừng.Kết thúc cuộc trò chuyện, Trương Trường hà lập tức để Chủ nhiệm xử lý tư chính Đạt Hà triệu tập hội nghị Đảng ủy mở rộng, nói qua tình hình một chút về việc Hàn Đông thay mặt Huyện ủy đến thị sát công việc, đặc biết nhấn mạnh phân công, khiên mọi người phân công nhau chuẩn bị sẵn sàng.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Đông đến trấn Triệu Hoa.

Trương Trường Hà mang theo các ủy viên ủy ban nhân dân Thị trấn ra cửa tiếp đón.

Ngoại trừ mấy người có quan hệ tốt ra, mọi người đều có chút kỳ quái, cái này là sau khi Hàn Đông rời khỏi trấn Triệu Hoa, lần đầu dựa vào thân phận lãnh đạo Huyện ủy chính thức đến trấn Triệu Hoa thị sát công việc.

Hàn Đông bắt tay với mọi người, sau đó nói với Trường Trường Hoa

- Thế này nhé, Bí thư Trương, Chủ tịch thị trấn Hầu, chúng ta đến thôn Bình Đỉnh xem tình hình, các đồng chí khác, đều làm việc của mình đi vậy.

Những người đón tiếp ở đó, có ủy viên thị trấn, Phó chủ tịch thị trấn Hoàng Tùng, vẻ mặt của gã không giản không khách, trên mặt hiện ra nụ cười tôn kính, có điều trong lòng gã. Lại như là đánh nghiêng bình ngũ vị.

Lúc trước Hàn Đông mới tới huyện Phú Nghĩa, đảm nhiệm Cục trưởng Cục thống kê, mà Hoàng Tùng là nhân vật số hai của Cục thống kê. Hàn Đông đến, cản bước con đường thăng tiến của gã. Mấy lần đấu tranh với Hàn Đông, kết quả bị Hàn Đông lợi dụng vấn đề tài vụ cho gã ngã ngựa, sau đó lại nén giận. Lại về sau, Hàn Đông liền đi đến vị trí lãnh đạo Huyện ủy, mà Hoàng Tùng, lại không dễ dàng từ Cục thống kê đi ra, đến trấn Triệu Hòa đảm nhiệm ủy viên Đảng ủy, Phó chủ tịch trấn.

Chỉ là, so sáng với Hàn Đông bây giờ, Hoàng Tùng căn bản chẳng là cái vẹo gì cả, cẳn bản không đủ tư cách lật tay với Hàn Đông. Thậm chi tư cách đối thoại cũng không có, cái này không khiến Hoàng Tùng trong lòng buồn bực.

Khi Trương Trường Hà và Hầu Tây Bình đi cùng, Hàn Đông đi tới thôn Bình Đỉnh một chuyến rồi, nơi đó có nhiều người đều nhận ra Hàn Đông, chào hỏi thân thiết với hắn. Công tác quản lý nhà nước đưa ra công khai của Thôn Bình Đinh, luôn bị cho rằng đối đãi bản mấu, bởi vậy cũng không có vấn đề gì. Tiếp theo, hàn Đông lại đi đến vài thôn khác coi sao, có chút biến hóa, công tác quản lý nhà nước đưa ra công khai của những thôn này, thường cho người ta cảm giác thùng rỗng kêu to, rất nhiều nội dùng vẫn chưa hoàn toàn công bố.

So với thôn Bình Đỉnh, công tác quản lý nhà nước đưa ra công khai của những thôn này còn kém nhiều lắm.

Hàn Đông nhất nhất ghi nhớ trong lòng, sau khi quay lại Ủy ban nhân dân thị trấn. Xem xét công tác quản lý nhà nước đưa ra công khai của ủy ban nhân dân thị trấn tình hình về sau, liền mời dự họp hội nghị tọa đàm.

Hàn Đông trong cuộc họp liền đem vấn đề chỉ ra

- Chuyện này, từ trung ương đến các cấp thành ủy, đều vô cùng coi trọng, trấn Triệu Hoa cơ bản là đi sớm trước, nhưng không thể trì trệ, phải không ngừng tiến bộ, không thể lơi lỏng nữa phút, đối với những chỗ không đủ, nhất định phải chỉnh đốn và cải cách, chiều mai tôi sẽ lại đến coi tình hình, đến lúc đó không đến ủy ban nhân dân trấn, cũng không cần các ông đi cùng, tự mình đi đến các thôn, hy vọng các đồng chí nhất định coi trọng việc này.

Nghe Hàn Đông nói vậy ngoại trừ Trương Trường Hà biết tình hình cơ bản, các ủy viên trấn ủy tham gia hội nghị, còn có nhóm của Phó chủ tịch ngồi dự thính, tất cả đều nghi hoặc khó hiều, Hàn Đông cũng quá tích cực đi, không ngờ ngày mốt còn muốn tới xem hơn nữa lại còn là trực tiếp đi đến các thông, cũng không biết hắn thần kinh chỗ nào nữa.

- Con mẹ nó chứ, chỉ biết bầy cái giá lãnh đạo ra

Hoàng Tùng âm thầm mắng, nhìn thấy Hàn Đông ngồi ở vị trí trên mà chậm rãi nói, vẻ mặt gã tuy là mỉm cười, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu.

Sau đó, Hàn Đông cũng không ở lại ăn cơm, trực tiếp quay về huyện Phú Nghĩa.

Bí thư Tỉnh ủy phải xuống dưới thị sát công việc, lúc này, mọi người đều rất bận.

Tiễn Hàn Đông, Hầu Tây Bình nói với Trương Trường Hà

- Bí thư Trương, Chủ tịch Hàn coi trọng công tác quản lý nhà nước đưa ra công khai ha.

Trong lòng ông ta cũng suy nghĩ trăm lần mà không có lời giải, tuy nhần thấy bộ dạng của Trương Trường Hà, cũng đoán ra ông ta nhất định biết chút tình hình gì, bởi vậy, liên muốn thăm dò tin tức.

Trước đó Hàn Đông khi là bí thư ở trấn Trấn Hoa, Hầu Tây Bình phối hợp với hắn khá tốt. Nhưng sau khi Hàn Đông đến khu công nghiệp Thần Quang. Liên hệ giữa hai người giảm nhiều đi rồi, càng về sau Hàn Đông làm ủy viên thường vụ, Phó chủ tịch huyện thường trực, Hầu Tây Bình cũng có báo cáo công việc vài lần với Hàn Đông, nhưng cũng không tùy ý như trước nữa.

Trương Trường Hà mỉm cười nói

- Lão Hầu, Tỉnh ủy rất coi trọng với chuyện này, hôm nay Chủ tịch Hàn cũng nhìn thấy nhiều vấn đề, chúng ta phải nắm bắt nhanh để chỉnh đốn, mọi người vất cả một chút. Đợi qua chuyện này, chúng ta uống với nhau mấy cốc.

Hầu Tây Bình chính là cái bình rượu, Trương Trường Hà sau khi đến trấn Triệu Hoa mới nhận thức được.

Nghe xong lời của Trương Trường Hà, hai khó mắt của Hầu Tây Bình lóe sáng, trong lòng hồ hởi, cười nói

- Được đấy, đến lúc đó tôi sẽ mời Bí thư Trương mấy chén

Hàn Đông đến một chuyện, chỉ ra bao nhiêu vấn đến. Tiếp theo, mấy vị lãnh đạo của trấn Triệu Hoa đều phải chăm chú mà theo dõi tình hình.

Buổi sáng thứ tư, Thành ủy Thường ủy, Trưởng ban thư ký Thành ủy Hồng Tiến Phong đến huyện Phú Nghĩa, sau khi nghe huyện Phú Nghĩa báo cáo, đưa ra vài ý kiến, sau đó Hoàng Văn Vận đi cùng. Lại đi thực địa thăm dò đôi chút đường lối cầu xe, còn tự mình chạy đến trấn Triệu Hoa một chuyện.

Lãnh đạo lớn nhỏ của trấn Triệu Hoa đều cảm thấy kỳ lạ, nếu chỉ là Hồng Tiến Phong muốn đến, dường như không cần phải động chạm lớn vậy.

Tuy nhiên, tình hình cụ thể, mọi người cũng không biết. Dù sao lãnh đạo sắp xếp công việc, chỉ có thể tận tâm tận sức mà làm thôi.

Buổi chiều, Hàn Đông lại đến trấn Triệu Hoa, lần này chủ yếu là muốn chạy đến thôn An Khê, thôn Mao Kiều và vài thôn trọng điểm, gọi điện thoại cho Trương Trường Hà, sau đó trực tiếp quay về huyện Phú Nghĩa.

Theo hiểu biết tình huống mà coi, trấn Triệu Hoa vấn là kịp thời chỉnh đốn và cải cách, Hàn Đông cũng an tâm không ít.

Sở dĩ coi trọng trấn Triệu Hoa, chủ yếu là bởi vì công tác quản lý nhà nước được công khai được làm bắt đầu từ đây. Bí thư Nguyên có khả năng hứng thú đi coi chút, bây làm cái dự phòng mà thôi, cho dù có chuyện gì cũng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Tuy nhiên Bí thư Tỉnh ủy từ Thục Đô đi xuống, thời gian khảo sát thực địa cũng không nhiều, có thể đến huyện hiểu chút tình hình, tọa đàm chút, cũng không tồi đâu. Về phần nói trấn Triệu Hoa, khả năng cũng không phải rất lớn.

Công an huyện Phú Nghĩa trên dưới đều căng thẳng thần kinh, bắt đầu từ buổi tối thứ tư, toàn bộ đều rơi vào trạng thái đợi mệnh lệnh.

Mà trước đó, Cục công an đã đem huyện Phú Nghĩa trên dưới, tất cả đều sửa sang lại một lần, những người ngày thường thích gây chuyện, những đối tượng trọng điểm, thậm chí đã bị tạm giam trong đồn.

Trong khoảng thời gian ngắn, dân chúng huyện Phú Nghĩa đều cảm giác được. Những tên côn đồ lưu manh trên đường, dường như đều mai danh ẩn tích, cũng không ngừng tán thưởng.

Hơn nữa, những thùng rác tung tóe bên đường lớn, cũng đều được quét dọn hết, thậm chí thay toàn bộ thùng rác.

Toàn bộ huyện Phú Nghĩa, dường như không hay biết, đều thay đổi bộ dạng giống nhau.

Đương nhiên, nếu bọn họ biết, sở dĩ huyện Phú Nghĩa thay đổi như vậy, cũng là bởi vì do Bí thư Tỉnh ủy đi thị sát, bọn họ không biết sẽ cảm tưởng thế nào nhỉ.

Thứ năm, Hàn Đông sớm đã dậy rồi, bắt đầu lái xe đến Ủy ban nhân dân huyện, vừa nhìn thấy thời gian đã là bảy rưỡi sáng rồi, tuy nhiên mọi người trên cơ bản đều tự tới rồi.

Xem ra tất cả mọi người đều muốn có chút biểu hiện tốt.

Tuy rằng nói Nguyên Hằng Kiện hôm này đến thị sát công tác, nhưng bất luận thế nào cũng không thế đến sớm thế được.

Mọi người cả đám đều ăn mặc sáng láng, trên mặt trần đầy tia hưng phấn.

Mọi người trong TV cũng có thấy qua Nguyên Hằng Kiện, có điều có thể đủ để có cơ hội trong thực tế gặp mặt Bí thư Tỉnh ủy, thân là khống chế, trong lòng cũng có chút kích động, hưng phấn, còn có mong chờ.

Lần này huyện Phú Nghĩa phụ trách liên lạc chính là Huyện ủy Thường ủy, chánh văn phòng Huyện Ủy Hùng Chính Lâm, vì thế chuyên môn Huyện Ủy cho gã ta điện thoại di động.

Lúc này, các vị Thường ủy đều tụ tập ở phòng họp của văn phòng Huyện ủy, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tiếp thu tin tức truyền đến.

Tám giờ mười phút, Hùng Chính Lâm đến thông báo, Bí thư Tỉnh ủy đã xuất phát.

Rất nhanh, các vị Thường ủy cũng nhận được thông báo, tinh thần cũng căng thẳng.

Nhìn thấy bộ dạng mọi người, trong lòng Hàn Đông cảm thán, đúng là quyền lực mang uy lực to thật.

Nguyên Hằng Kiện là Bí thư Tỉnh ủy, là nhân vật số một, đến thị sát công việc ở dưới, căn bản là một việc cực bình thường, nhưng ở Vinh Châu, các quan lại của huyện Phú Nghĩa, lại là một chuyện lớn, từ khi nhận được thông báo, luôn trong lúc bận rộn, hao phí nhân lực tài lực vật lực! Còn không biết đến lúc đó Nguyên Hằng Kiện có vừa lòng không. Nếu đì đến lúc Nguyên Hằng Kiện không hài lòng, mọi người làm những việc này, tất cả đều là vô ích.

Mười hai giờ trưa, Hùng Chính Lâm lại lần nữa nhận được thông báo, xe của Nguyên Hằng Kiện đã vào đến nội thành Vinh Châu rồi.

Hoàng Văn Vận đứng dậy nói

- Ừ, mọi người đi chuẩn bị đón tiếp

Dựa theo tình huống bình thường, lãnh đạo quan trọng bên trên đi xuống, các vị Thường ủy ở huyện Phú Nghĩa, đều nói là muốn tới huyện Phú Nghĩa và Vinh Châu nghênh đón.

Tới lần này là Bí thư Tỉnh ủy, bởi vậy thời gian mọi người nghênh đón cũng nhiều một chút, bây giờ Nguyên Hằng Kiện vừa mới tới thành phố Vinh Châu, mọi người đều chuẩn bị đi đón

Một đoàn người đi xuống, tự lên xe của mình. Mà Hùng Chính Lâm đang dùng di động để thông báo cho các đơn vị có liên quan, để mọi người chuẩn bị tốt

Hàn Đông thân là Huyện ủy Thường ủy, Phó chủ tịch thường trực, trong xe của các vị Thường ủy, xếp ở vị trí thứ tư.

Đoàn xe rất nhanh đi ra tới chỗ giao nhau, hai xe của Cục công an sớm đã chờ rồi.

Hoàng Văn Vận xuống xe, nói với Cục trưởng công an Phan Tuyền đang đợi ở đó

- Tuyến cảnh sát dọc đường chuẩn bị xong chưa ?

Phan Tuyền bởi vì công việc này, ngoại trừ các vị Thường ủy, một trong số ít mấy người biết được thân phận lãnh đạo đến thị sát lần này, nghe Hoàng Văn Vận nói xong liền cung kính nói

- Bí thư Hoàng, đã sắp xếp xong rồi.

Hoàng Văn Vận gật đầu, liền lên xe.

Bây giờ chính là thời gian nóng bức nhất trong năm, bởi vậy cho dù là buổi sáng ánh nắng cũng rất là gay gắt, lúc này nhận được thêm thông báo nữa, bởi vậy mọi người không cần phải đứng dưới nắng chờ. Bằng không phơi nắng lâu, nếu sau khi đợi Nguyên Hằng Kiện đến rồi xảy ra chuyện gì, thì không ổn đâu.

Mười giờ bốn mươi, Hồng Tiến Phong gọi điện đến, nói là Bí thư Nguyên đã đến nội thành huyện Phú Nghĩa rồi.

Nhận được thông báo này, các vị Thường ủy liền từ trong xe đi xuống, dựa theo trình tự chức vị. Đều đứng quy củ, trên mặt cũng đều là vẻ mặt tươi cười.

Nhìn thấy bộ dạng mọi người như thế này, trong lòng Hàn Đông không khỏi cười khổ, cũng không có ý tưởng nào khác.

Mười một giờ trưa, đường phía trước, xuất hiện một chiếc xe cảnh sát.

Thần kinh mọi người lập đẩy lên sự khẩn trương cao độ.

Trong chớp mắt, xe cảnh sát liền tới trước mắt, chậm rãi dừng lại.

Theo sau chính là một chiếc minibus Mercedes-Benz, phía sau minibus, còn lại là xe ô tô con.

Minibus chậm rãi dừng lại nói

- Bí thư Nguyên mời Hoàng Văn Vận và Hàn Đông lên xe, còn các vị đồng chí khác quay về tiếp tục công việc bình thường.

Nghe xong tin tức này, Hoàng Văn Vận trong lòng vui mừng, liền ra hiệu với Hàn Đông, sau đó hai người đi lên trước cùng nhau lên xe.

Những người khác, đều tỏ ra thất vọng.

Lúc này cách nhân vật số một tỉnh Tây Xuyên trong gang tấc, bọn họ cũng không có tư cách gặp mặt.

Đặc biệt là Chủ tịch huyện Phương Trung, trong lòng không ngừng buồn bực, Hoàng Văn Vận có thể đi lên thì thôi, nhưng Hàn Đông cũng không ngờ cũng được kêu lên, điều này làm cho ông ta trong lòng không thoải mái.

Nhưng Phương Trung cũng không có biện pháp gì, ai bảo công tác quản lý nhà nước được công khai là đều do Hàn Đông làm ra.

Đợi sau khi đoàn xe của Bí thư Nguyên đi rồi, đám người Phương Trung mới lên xe, chậm rãi đi theo sau.

Trên xe Minibus, Nguyên Hằng Kiện ngồi ở vị trí sát cửa sổ sau lái xe, vẻ mặt của ông ta bình tĩnh, khi nhìn thấy Hàn Đông, ánh mắt sáng lên tia hào quang.

Hoàng Văn Vận cung kính nói

- Hoan nghênh Bí thư Nguyên đến thị sát công tác.

Trước khi tới đây, ông ta cũng nghĩ ra nhiều lý do thoái thác, nhưng mà mặt đối mặt với Nguyên Hằng Kiện, lại chỉ có thể lộ ra.

Hàn Đông mỉm cười nói

- Chào Bí thư Nguyên.

Nguyên Hằng Kiện gật đâu mỉm cười, nói với Hoàng Văn Vận

- Đông chí Văn Vận, đồng chí nói công tác quản lý nhà nước được công khai trước đi.

Hoàng Văn Vận sớm đã có chuẩn bị rồi, nói tình hình một chút về huyện Phú Nghĩa, trong đó đương nhiên cũng nhắc đến không ít thành tích mà huyện Phú Nghĩa làm ra. Nói thật, hơn nửa năm này, huyện Phú Nghĩa so với trước kia, đổi mới không nhỏ, ngoại trừ công tác quản lý nhà nước được công khai ra, còn có khu công nghiệp Thần Quang, đường Tân Giang các loại đều nói tới một ít, cái này cũng khiến Hoàng Văn vận trong đầu có chút căn bản.

Đợi sau khi Hoàng Văn Vận báo cáo xong, Nguyên Hằng Kiện cũng không có bất cứ bình luận gì, vẻ mặt không chút gợn sóng

- Uhm, huyện Phú Nghĩa làm được chút việc thực tế rồi.

Sau đó ông ta hướng về Hàn Đông , mỉm cười nói

- Đồng chí Hàn Đông, cậu nói chút về tình hình ở đường Tân Giang đi.

Hàn Đông ngẩn ra, bản thân hình như nói chuyện qua với Nguyên Hằng Kiện ở núi Thanh Thành rồi, bây giờ ông ta lại hỏi lại, là có ý gì.

Tuy nhiên, việc này là Hàn Đông chủ yếu nắm công việc tuy rằng không ngờ Nguyên Hằng Kiện muốn nghe mình báo cáo, hắn cũng có liệu trước. Giới thiệu một chút tình hình, cố ý nhắc tới yêu cầu phương diện hình thức khai mặc và công tác di dời.

Nguyên Hằng Kiện gật đầu

- Ý kiến này phát triển không tồi, khu tây của tỉnh Tây Xuyên, kinh tế không đạt, vì làm tốt công tác triển khai, bộ môn các cấp nhất định phải thúc đẩy cân não, khai thác ý nghĩ mưu cầu tiến triển.

Khi ông ta nói, những người bên cạnh đều ghi chép, cũng có người chụp ảnh.

Theo sau Nguyên Hằng Kiện yêu cầu muốn qua đường Tân Giang xem chút, cái này khiến mọi người có chút nghi hoặc. Như vậy xem ra, dường như Bí thư Nguyên tơi đây là có mục địch chính, không phải là đến coi công tác quản lý nhà nước được công khai, mà là đến thị sát công trình đường Tân Giang của huyện Phú Nghĩa.

Hàn Đông trong lòng thở phào nhẹ nhào, còn may bản thân đã tới trước đó rồi, sớm đã cho người bố trí ở đường Tân Giang rồi, làm mấy cái hạng mục công khai. Đơn vị thi công tương ứng, quy hoạch các loại đều ngồi công thị.

Đoàn xe dừng ở phố Duyên Hà của Tây Đoan, Nguyên Hằng Kiện cùng mọi người, đi theo con phố trước mặt.

Bởi vì trước đó cũng không ngờ Nguyên Hằng Kiện sẽ đến đây thị sát, bởi vậy nơi này thi công vẫn cứ tiến hành theo như lẽ thường, trên đường cảnh tượng bận rộn huyên náo.

Nhìn thấy một nhà đang di dời. Nguyên Hằng Kiện tiến lên trên nói chuyện cùng bọn họ.

Người kìa vừa thấy đoàn người lớn vậy, vô cùng lo lắng, Nguyên Hằng Kiện hỏi gì, bọn họ trả lời nấy.

Thấy tình huống này, Bí thư Thành ủy Đinh Vi Dân và đoàn người đều vô cùng lo lắng, dẫu rằng đề cập đến công trình cải tạo di dời, dễ xuất hiện ra nhiều vấn đề, nếu như để Nguyên Hằng Kiện hỏi ra vấn đề gì. Vậy không ổn rồi.

Hàn Đông cũng có chút khẩn trương, mặc dù đang ở trong công trình, Hàn Đông đều rất cẩn thận, nhưng chỉ sợ những người ta nói vô căn cứ có chút vấn đề, vậy thì không tốt rồi. Đương nhiên, nhìn thấy bọn họ vậy, phỏng đoán không có gì xẩy ra.

Sự việc quả nhiên như tưởng tượng của Hàn Đông. Những người đang rời nhà nhìn thấy có camera đang quay mình, còn có rất nhiều người bấm máy ảnh, trong óc sớm đã trống rỗng rồi, bởi vậy khi trả lời vấn đề, cơ bản thì có sao nói vậy, cũng không có suy nghĩ gì.

Như vậy lại như là Hàn Đông hy vọng.

Nguyên Hằng Kiện vẻ mặt tươi cười, thậm chí còn cúi xuống hỗ trợ nâng cái bàn, sau đó còn bắt tay với chủ nhà.

Lúc này, những ký giả bên cạnh, tự nhiên đều nhao nhao chụp ảnh.

Đám người Đinh Vi Dân, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng Văn Vận trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. Lúc này cũng thoáng tốt một ít, trong lòng Hàn Đông cũng vô cùng hài lòng, xem ra đem công trình giao cho Hàn Đông làm, quả thật là rất sáng suốt.

Con mắt đi trước, Nguyên Hằng Kiện quay đầu hỏi

- Đồng chí Văn Vận, công trình Tân Giang Lộ này, các đồng chí cũng làm công tác quản lý nhà nước được công khai àh?

Hoàng Văn Vận trong lòng hồi hộp, cũng không ngờ được Nguyên Hằng Kiện từ công trình này mà đột nhiên hỏi.

Hàn Đông mỉm cười nói

- Bí thư Nguyên, dựa vào yêu cầu của Huyện ủy, công trình này cũng là công thị, ở phía trước không xa.

- Ồ, thật không?

Nguyên Hằng Kiện mỉm cười nói

- Vậy chúng ta đi xem xem.

Lúc này đoàn người đi lên phía trước, không bao lâu. Liền thấy phía trên ven đường, quả thật là làm một cái bảng công thị, trên đó dán không ít thứ. Đi qua coi xem, chính là một ít tài liệu có liên quan đến công trình cải tạo của đường Tân Giang.

Vẻ mặt của Nguyên Hằng Kiện, không tự chủ được liền tươi cười, gật đầu nói

- Được, không tồi, hình thức mọi người giám sát không tồi.

Mọi người, trong lòng đều phấn chấn.

Đối với Bí thư Thành ủy Đinh Vi Dân, còn có Bí thư Huyện ủy Hoàng Văn Vận mà nói, cái này quả thật là chuyện kinh hỉ.

Như vậy xem ra, Nguyên Hằng Kiện xem ra quả thật là tới thị sát công tác quản lý nhà nước được công khai.

Tuy nhiên Nguyên Hằng Kiện cũng có lối đi tắt, cũng không có dựa theo trình tự thông thường mà đi, mà là đến nắm lấy công trình trọng điểm của huyện Phú Nghĩa mà kiểm tra.

Coi như là đột nhiên tập kích, nếu không phải trước đó Hàn Đông làm tốt hết thẩy mọi việc. Chỉ sợ Nguyên Hằng Kiện không thể lộ ra vẻ mặt tươi cười thế này.

Đối với Hàn Đông có thể làm cẩn thận như vậy. Trong lòng Đinh Vi Dân, Hoàng Văn Vận vui mừng rất nhiều, người thanh niên này thật sự không thể tưởng tượng được, làm việc vững vàng như vậy, cho dù đổi lại là bọn họ, cũng không nhất định nghĩ ra ở công trường làm cái bảng công tác quản lý nhà nước được công khai.

Cùng lúc đó, trong lòng Nguyên Hằng Kiện vô cùng kinh ngạc, ông ta cảm giác được, công việc của Hàn Đông làm đặc biệt kiên định, thiện cảm đối với Hàn Đông cũng tăng lên nhiều.

Ngày đó nói chuyện trên núi Thanh Thành, Hàn Đông để lại cho ông ta ấn tượng vô cùng sâu sắc về hắn, ông ta thấy, Hàn Đông này, là con cháu của gia tộc cách mạng, coi như không tồi. Tuy nhiên, tự mình đến xem, khiến cho trong lòng ông ta càng ngày có thiện cảm nhiều hơn.

Ông ta đương nhiên không tưởng tượng được, Hàn Đông khi đó cũng biết được thân phận thật của ông ta, lại còn biết ông ta là Bí thư tỉnh ủy, cho nên hắn liền cố ý đến bắt chuyện.

Chính là bởi vị thế, Nguyên Hằng Kiện mới càng cảm thấy Hàn Đông trẻ tuổi này không tồi.

Tiếp theo, Nguyên Hằng Kiện lại hỏi tình hình một hộ đang di dời, không khác so với sự hiểu biết không nhiều, vẻ mặt tươi cười của ông ta cũng không biến mất.

Liên tục đi đến chỗ khác của phố Duyên Hà. Nguyên Hằng Kiện dừng lại ở đầu cầu phía đông, những người theo sau cũng dừng bước, các ký giả hộ tống mà đến, cũng đều chuẩn bị xong tư thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5 /10 từ 1 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Những bí quyết, những kinh nghiệm chia sẻ thực tế để gìn giữ cuộc sống hôn nhân gia đình được hạnh phúc nhất. Các bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình thời nay được chia sẻ từ trang web phụ nữ chẳng hạn như tu nau mon ngon tai nha, lịch cắt tóc tháng 12/2020 học như một cánh cửa kì diệu nhưng không có chiếc chìa khóa nào để mở nó ra, vậy học cũng là đang dần dần chế tạo ra chiếc chìa khóa đó và khám phá mọi điều ở bên trong cánh cửa, đó là kiến thức và sự thành công