Thông tin truyện

Phế hậu tướng quân

Phế hậu tướng quân
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

"Người là quân, ta là thần, người muốn ta trung thành, ta nguyện vì người trung thành

Người là quân, ta là thần, người muốn ta hy sinh, ta nguyện hy sinh vì người

Đời này chỉ là quân thần… Không thể cùng người vĩnh viễn thiên nhai…"

Một con sói con, một hoàng hậu bị phế, một thế thân thất bại nhất. Tình yêu của mỗi người trên thế gian này đều là một chi phiếu kỳ hạn, trong kỳ hạn này, nó có thể giá trị đến trăm vạn nghìn vạn thậm chí là mười nghìn vạn, nhưng hễ qua kỳ hạn này, chẳng qua chỉ là một tờ giấy bỏ đi.

Gởi lời cho người đa tình, chớ diễn trò đa tình. Gởi lời cho người đa tình, hoa nở nên quý trọng. Lần thứ hai ghi rõ quyển này thuộc loại ngược, người đọc xin cẩn thận, người thích ngược đào hố sưu tầm, chờ anh nào đó lấp đất cho xong.

loading...
DMCA.com Protection Status