Thông tin truyện

Ta giấu ngươi ở nơi sâu nhất trong lòng

Ta giấu ngươi ở nơi sâu nhất trong lòng
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Truyện ngắn của Cố Tây Tước, không có văn án.

Editor: Vô Phong.

Bình luận truyện

loading...