Thông tin truyện

Tái chiến

Tái chiến
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Tần Vũ Tùng và Chu Kiều.

Một người 35 tuổi, một người 31 tuổi.

Cả hai đều đã ly hôn...

Có dũng khí để chiến một lần nữa hay không?

Edit: Mỏng.
loading...
DMCA.com Protection Status