Thông tin truyện

Tạo hóa chi môn

Tạo hóa chi môn
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Đây là một thế giới bị tàn phá, đây là một xó xỉnh bị lãng quên...

Một ngày kia, thời điểm Ninh Thành vô ý, một ngày kia, hắn bị ép buộc đưa đến nơi này. Thế giới này bởi vì có Ninh Thành, sẽ ở trong mênh mông tinh không lưu danh, sẽ ở trong vô tận vũ trụ tỏa sáng!

Danh sách chương

loading...
DMCA.com Protection Status