Thông tin truyện

Tối cường tiên đế trọng sinh

Tối cường tiên đế trọng sinh
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Khi một vị Tiên Đế trọng sinh, mà lại trọng sinh ở đô thị.

Cửu Kiếp Tiên Đế cảm thán, Tiên giới và Trái Đất a, thiên địa cách biệt nha!

Cảnh giới:

TRÁI ĐẤT: Tiên Thiên - Hậu Thiên - Trúc Cơ - Kim Đan - Độ Kiếp - Thần Anh

TIÊN GIỚI: Địa Tiên - Thiên Tiên -  Kim Tiên -  Đại La Kim Tiên- Tiên Tôn - Tiên Vương - Tiên Đế từ nhất kiếp Tiên Đế đến cửu kiếp Tiên Đế 

Danh sách chương

Bình luận truyện

loading...