Thông tin truyện

Người mau tỉnh lại đi!

Người mau tỉnh lại đi!
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Tên Hán Việt: Nhĩ khả tỉnh tỉnh ba.

Cố Kỳ thấy bạn cùng phòng mình đau lòng vì thất tình, đến mức không màng ăn uống, ngày ngày thương cảm, thì tức giận đến không nhịn được.

Cậu không thể nghĩ ra, tình cảm của bạn mình bị đùa bỡn như vậy, thế mà còn thương tâm tới cỡ này.

Cố Kỳ nhìn không nổi nữa, quyết định thay bạn cùng phòng đòi lại công bằng.

- Tớ phải đi xem tận mắt xem cô gái kia có ma lực gì, mê hoặc cậu thành cái dạng này.

Sau đó, cũng vẫn là Cố Kỳ, ấn Lục Phán Phán vào góc tường, mặt dày nói: "Chị, chị cũng hôn tôi một cái đi!"

Edit: Độc Phong.
loading...
DMCA.com Protection Status