Junjou Mistake

Junjou Mistake
  • Thể loại:

  • Tác giả:

    Shungiku Nakamura
  • Trạng thái:

    Đang Tiếp Tục
  • Lượt xem:

    368
Nguyễn Ngọc Tùng
Xuất bản 15 thg 07, 2015
Bạn uke yêu thầm bạn seme, là người chăm nom, và cũng là người bạn từ thời “tóc còn để chỏm” của bạn uke.
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng