108 - Tân Thuỷ Hử

108 - Tân Thuỷ Hử
Xuất bản 18 thg 05, 2015
108 - Được phóng tác dựa trên đại tác trứ danh "Thủy Hử" của Thi Nại Am! Dưới nét vẽ của họa sĩ Tư Đồ Kiếm Kiều, 108 vị thảo khấu Lương Sơn Bạc sẽ được biến hóa rất khác lạ và đặc biệt!
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng