Bloody Monday 2

Bloody Monday 2
Xuất bản 10 thg 08, 2015
2 năm sau những sự kiện của phần 1. 1 nhóm khủng bố đã cướp 1 máy bay và yêu cầu chính phủ Nhật Bản thả thủ lĩnh của chúng. mọi chuyện còn rắc rối hơn khi 1 trong những tên khủng bố là Takagi Ryuunosuke, bố của Fujimaru.
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng