Hitogatana

Hitogatana
  • Thể loại:

  • Tác giả:

    Onigunsou
  • Trạng thái:

    Đang Tiếp Tục
Xuất bản 28 thg 05, 2015
Nền công nghệ phát triển, phát minh ra được cách chuyển đổi linh hồn vào những cỗ máy, ban đầu được sử dụng cho mục đích y tế và khoa học, nhưng dần dần nó đã được phát triển thành một loại vũ khí. Những vũ khí đó được gọi chung là ...Katana
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng