Keyman: The Hand Of Judgement

Keyman: The Hand Of Judgement
  • Thể loại:

  • Tác giả:

    WARAI Naku
  • Trạng thái:

    Đang Tiếp Tục
Xuất bản 31 thg 05, 2015
truyen tựa tựa phim Batman ấy nhưng thằng ''anh hùng'' chết ngay chap đầu tiên ='.'= Thánh nhân nào đã hạ được vị anh hùng của chúng ta trong vòng 1 nốt nhạc , tiến sĩ ( LOLI ) Necro và thanh tra Alex sẽ làm .....
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng