Nghĩa Dũng Môn

Nghĩa Dũng Môn
  • Thể loại:

  • Tác giả:

    Khưu Phúc Long
  • Trạng thái:

    Đang Tiếp Tục
Xuất bản 23 thg 08, 2015
1 bộ truyện nói về thời kỳ thối nát của phong kiến trung hoa. Dũng Quán Quân và Nghĩa Càn Khôn sáng lập Nghĩa Dũng Môn nhằm trừ gian diệt bạo, bảo vệ đất nước trước nạn ngoại xâm.
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng