NYATTO!

NYATTO!
Xuất bản 04 thg 05, 2015
-Biết Nói Thế Nào Nhể emo..... Nói Trug Là Lày 
1 Cậu Chủ Có 1 con mèo !!! Ngủ Sáng Thức zay Thì Con Mèo Đã Biến Thành 
1 Cô Gái Rất xih ẹp Còn Nhiu Thì Các Bạn Tự Coj Dùm MIH NKA 
                               -Zô TIH Có Xài Đồ Miễn Phí emo
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng