Phong Vân Tân Tác Thần Võ

Phong Vân Tân Tác Thần Võ
Xuất bản 18 thg 08, 2015

 

Một nhà khoa học trong một lần thám hiểm vô tình tìm thấy hai thanh đao kiếm Tuyết Ẩm Đao và Tuyệt Thế Kiếm của Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân... Từ đó ông bắt đầu nghiên cứu về lịch sử Phong Vân, và cuối cùng ông quyết định táo bạo, đó là nhân bản vô tính Phong Vân dựa trên vết máu và ADN lưu lại trên 2 thanh đao kiếm...

Liệu công trình của ông c

DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng
 • 18-08-2015
 • 18-08-2015
 • 18-08-2015
 • 18-08-2015
 • 18-08-2015
 • 18-08-2015
 • 18-08-2015
 • 18-08-2015
 • 18-08-2015
 • 18-08-2015
 • 18-08-2015
 • 18-08-2015
 • 18-08-2015
 • 18-08-2015
 • 18-08-2015
 • 18-08-2015
 • 18-08-2015
 • 18-08-2015