Shinken Love

Shinken Love
  • Tên khác:

    Shinken Love; Don't want to say ''Goodbye!''; Hand in hand; Tay trong tay; Không bao giờ buông tay; Never say ''Goodbye''
  • Thể loại:

  • Tác giả:

    Shinken's Japanese Fan
  • Trạng thái:

    Hoàn thành
Xuất bản 17 thg 06, 2015
Sau một thời gian dài chung sống với nhau dưới một mái nhà, như một gia đình thì Takeru, Ryunosuke, Mako, Chiaki, Kotoha và Genta phải chia tay
Mọi người đều phải đến một nơi khác, có cuộc sống khác, chỉ có một số người còn có thể gặp lại nhau:
- Takeru và Genta lại tiếp tục là bạn thân
- Ryunosuke và Mako lại có thể tiếp tục đi cùng nhau
Nhưng còn Chiaki và Kotoha thì sao? Hai người bạn trẻ tuổi nhất...
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng