Thông tin truyện

Trâu tiểu thư tìm kiếm tình yêu

Trâu tiểu thư tìm kiếm tình yêu
Bạn chấm truyện được mấy điểm!


Thế giới có bảy tỉ người.

Nhưng người bạn yêu chỉ có một.

Tình yêu trên thế gian này muôn hình muôn vẻ.

Nhưng tình yêu thuộc về mình, cũng chỉ có một mà thôi.

loading...
DMCA.com Protection Status